ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΑΣΥΦΩΣ

Αξιότιμα μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ

Σας ενημερώνουμε πως, μετά από μακρά και επίπονη εργασία, εντός της επόμενης εβδομάδος θα αρχίσουν σταδιακά να αποστέλλονται, μέσω email κυρίως, εξατομικευμένες ενημερώσεις για κάθε μέλος,  σχετικά με την κατάθεση της αγωγής του, την ημ/νία εκδίκασής της, την τυχόν έκδοση απόφασης του ειρηνοδικείου, ποια είναι αυτή και ποιο το αποτέλεσμά της, όπως και άλλες πληροφορίες σχετικά με την πορεία που προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε σε δικαστικό και άλλο επίπεδο,  καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν κάθε μέλος χωριστά.

Παρακαλούνται θερμά,  όσα μέλη δεν  έχουν δώσει την διεύθυνση του  ηλεκτρονικού  τους ταχυδρομείου -e mail, όπως επικοινωνήσουν AMEΣΑ με τη γραμματέα του Συλλόγου (κα Νάκου τηλ. 6908676771 και ώρα  10:00-14:00 τις καθημερινές ή στο  e mail:  oikopv@gmail.com ) προκειμένου  να γνωστοποιήσουν το e-mail τους ή  έστω το e-mail κάποιου γνωστού-συγγενικού τους προσώπου, που τους  υποστηρίζει   π.χ. στην ηλεκτρονική τους επικοινωνία με την εφορία,  αναφέροντας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο & δ/νση) του κατόχου του φωτοβολταϊκού και το ΑΦΜ τους, ώστε να γίνει ταυτοποίηση στην βάση δεδομένων των μελών και αντίστοιχα η καταχώρηση του e-mail τους.

Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στο έργο ενημέρωσης σας παρέχοντας μας τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας σας το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας
Παρασκευή Βανδώρου                                 Μαρία Αγγελάκη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αξιότιμα μέλη
Με το παρόν θέλουμε να σας πληροφορήσουμε πως η νέα διοίκηση του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ, έχει αποφασίσει να προβαίνει σε ενημερώσεις των μελών του, κυρίως για τις  δικαστικές εξελίξεις στις αγωγές που έχουν κατατεθεί από τον δικηγόρο μας, λόγω της ζημιάς που έχουμε υποστεί όλοι μας εκ της  αναδρομικής αναπροσαρμογής των συμβατικών  τιμών μας,  κύριος  λόγος  για τον οποίο συστάθηκε αυτός ο σύλλογος, όχι  όμως και μοναδικός.

Ως γνωστόν, η  κατά το παρελθόν έτος μακρά αποχή των δικηγόρων, δημιούργησε ιδιαίτερη καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής μας συνέχειας, με αποτέλεσμα η εκδίκαση όλων των αγωγών να γίνει εντός τους έτους 2017.

Πρέπει να σημειώσουμε πως  ένα ποσοστό περί 14% των  μελών μας δεν έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που είχαν εξ αρχής ζητηθεί από τον δικηγόρο μας, έγγραφα απαραίτητα για την κατάθεση της αγωγής τους.  Για τον σκοπό αυτό  η γραμματέας του συλλόγου  κα Νάκου έχει λάβει εντολή ώστε να αποστείλει είτε e mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, είτε να προσπαθήσει να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, ώστε να διευθετηθεί το θέμα αυτό  το συντομότερο δυνατόν,  προς όφελος όλων  των μελών μας ανεξαιρέτως. Όσοι έχετε λοιπόν πρόβλημα στα έγγραφά σας,  να αναμένετε ε μειλ ή τηλέφωνο από την κα Νάκου.

» Read more..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε ότι η γραμματέας του Συλλόγου κ. Παναγιώτα Νάκου θα απουσιάσει σε καλοκαιρινή άδεια από τις 7-8-2017 έως τις 18-8-2017 ενώ και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. θα απουσιάζουν τον μήνα Αύγουστο. Για οποιαδήποτε απορία σας ή αίτημά σας θα επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ομάδας μας στο facebook, αλλά και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο e-mail:  oikopv@gmail.com.

Καλό καλοκαίρι σε όλους,

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Με την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την αντικατάσταση του κ. Διονυσίου Παπαφωτόπουλου, κατόπιν παραίτησής του για προσωπικούς του λόγους, από τον κ. Θεόφιλο Κωλέττη δυνάμει της από 13-7-2017 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του συλλόγου.

Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου έχει πλέον ως εξής:

 • Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
 • Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
 • Μαρία Αγγελάκη, Γεν. Γραμματέας.
 • Φώτιος Νάκος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
 • Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
 • Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων Περιφέρειας.
 • Θεόφιλος Κωλέττης, Μέλος.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Ενημέρωση μελών Συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ για την κανονική εκδίκαση των αγωγών τους και τις μελλοντικές δικασίμους

Αξιότιμα μέλη με την παρούσα ανακοίνωσή μας σας παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα, ο οποίος εμπεριέχει τις δικασίμους των αγωγών σας, τις αναβολές, που οι αρχικές συζητήσεις πήραν λόγω της αποχής των δικηγόρων και την ημερομηνία κανονικής εκδίκασής τους. Με την ένδειξη συζητήθηκε είναι όσες αγωγές έχουν εκδικαστεί κανονικά μέχρι σήμερα και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Στις υπόλοιπες αναφέρεται η ημερομηνία εκδίκασής τους. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει αρχικά να βρείτε στο σχετικό πίνακα δικασίμων, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας την αρχική ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής σας και στη συνέχεια θα ανατρέξετε στον παρόντα πίνακα για να δείτε την ημερομηνία της συζήτησης της αγωγής σας.

» Read more..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε Σάββατο 1-4-2017 και ώρα 12:00′ συνάντηση με τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν.Γρεβενών Μπγιάλα Χρήστο, με αντικείμενο συζήτησης την αδικία που επέφερε ο Ν.4254/14 του ΥΠΕΚΑ επιβάλλοντας μονομερώς και αδικαιολόγητα, μειώσεις τιμών από 15-40%, στις ηδη συμβατικά κατοχυρωμενες τιμές, των ιδιοκτητών μικρών εως 10 Κw οικιακών φωτοβολταϊκών στέγης, ανατρέποντας βίαια και άδικα:

1) Τη σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, μεταξύ πολιτών και κράτους

2) Τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές, όπως το δίκαιο των συμβάσεων και της προστασίας της ιδιοκτησίας και

3) Τους προϋπολογισμούς και την δανειακή εξυπηρέτηση χιλιάδων νοικοκυριών.

Κουταλής Γιώργος
Εκπρ. Γρεβενών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Με την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την απαλλαγή του κ. Διονυσίου Παπαφωτόπουλου από τα καθήκοντα του ταμία του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας και την αντικατάστασή του από τον κ. Φώτιο Νάκο δυνάμει της από 24-3-2017 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του συλλόγου.

Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου έχει πλέον ως εξής:

1) Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
2) Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
3) Μαρία Αγγελάκη, Γεν. Γραμματέας.
4) Φώτιος Νάκος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
5) Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Έφορος Δραστηριοτήτων Αθηνών και Περιχώρων.
6) Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
7) Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων Περιφέρειας

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Με  την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την νέα σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου μας κατόπιν της νομότυπης παραίτησης του μέλους κ. Κωνσταντίνου Φραγκούλη και την αναπλήρωσή του από το αναπληρωματικό  μέλος κ. Ιωάννη Δημητρίου, αναπλήρωση που εγκρίθηκε με την από 15-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΦΩΣ.

Η νέα σύνθεση έχει ως κατωτέρω:

 • Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
 • Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
 • Μαρία Αγγελάκη, Γενικός Γραμματέας.
 • Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Αθηνών και περιχώρων.
 • Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
 • Φώτιος Νάκος, Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
 • Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων περιφέρειας.

Το παρόν Δ.Σ. δεσμεύεται να φανεί αντάξιο των προσδοκιών των μελών του Συλλόγου, με δεδομένο το κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που διακατέχει τα μέλη του.

20 Μαρτίου 2017
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Ανακοίνωση για τη συγκρότηση του νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΑΣΥΦΩΣ

Αξιότιμοι συνάδελφοι – συνοδοιπόροι

Σας αναγγέλλουμε τη συγκρότηση του νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του συλλόγου μας σε σώμα, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη με την αντίστοιχη ανά μέλος ιδιότητα, δυνάμει μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη στις 22-2-2017 και 24-2-2017 αντίστοιχα:

 1. Βούλα Βανδώρου, Πρόεδρος.
 2. Σωτήρης Κούκος, Αντιπρόεδρος.
 3. Μαρία Αγγελάκη, Γενικός Γραμματέας.
 4. Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριότητων.
 5. Φώτης Νάκος, Έφορος Δραστηριοτήτων
 6. Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 7. Κων/νος Φραγκούλης, Μέλος.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που μας τίμησαν με την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη τους και βρεθήκαμε στους επτά πρώτους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι περισσεύουν, ο αγώνας είναι κοινός και η ισχύς βρίσκεται εν την ενώσει.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ είναι σύλλογος που μάχεται κατά της αδικίας στους μικρομεσαίους και εξ ορισμού δρα με έντονο το αίσθημα της συλλογικότητας. Το μήνυμα για ανανέωση από τη Γενική Συνέλευση έγινε αντιληπτό από το νέο ΔΣ και για αυτό το λόγο τις θέσεις κλειδιά ανέλαβαν νέα μέλη.

Ευελπιστούμε ότι με τη συλλογική μας δουλειά αλλά και με την ουσιαστική συνδρομή όλων σας θα καταφέρουμε να ενδυναμωθούμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη σε βάρος όλων μας κατάφωρη αδικία.

Είμαστε ανοικτοί σε διάλογο, νέες ιδέες, συλλογική δράση.

Με εκτίμηση
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ