Ενημέρωση μελών Συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ για την κανονική εκδίκαση των αγωγών τους και τις μελλοντικές δικασίμους

Αξιότιμα μέλη με την παρούσα ανακοίνωσή μας σας παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα, ο οποίος εμπεριέχει τις δικασίμους των αγωγών σας, τις αναβολές, που οι αρχικές συζητήσεις πήραν λόγω της αποχής των δικηγόρων και την ημερομηνία κανονικής εκδίκασής τους. Με την ένδειξη συζητήθηκε είναι όσες αγωγές έχουν εκδικαστεί κανονικά μέχρι σήμερα και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Στις υπόλοιπες αναφέρεται η ημερομηνία εκδίκασής τους. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει αρχικά να βρείτε στο σχετικό πίνακα δικασίμων, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας την αρχική ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής σας και στη συνέχεια θα ανατρέξετε στον παρόντα πίνακα για να δείτε την ημερομηνία της συζήτησης της αγωγής σας.

» Read more..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε Σάββατο 1-4-2017 και ώρα 12:00′ συνάντηση με τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν.Γρεβενών Μπγιάλα Χρήστο, με αντικείμενο συζήτησης την αδικία που επέφερε ο Ν.4254/14 του ΥΠΕΚΑ επιβάλλοντας μονομερώς και αδικαιολόγητα, μειώσεις τιμών από 15-40%, στις ηδη συμβατικά κατοχυρωμενες τιμές, των ιδιοκτητών μικρών εως 10 Κw οικιακών φωτοβολταϊκών στέγης, ανατρέποντας βίαια και άδικα:

1) Τη σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, μεταξύ πολιτών και κράτους

2) Τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές, όπως το δίκαιο των συμβάσεων και της προστασίας της ιδιοκτησίας και

3) Τους προϋπολογισμούς και την δανειακή εξυπηρέτηση χιλιάδων νοικοκυριών.

Κουταλής Γιώργος
Εκπρ. Γρεβενών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Με την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την απαλλαγή του κ. Διονυσίου Παπαφωτόπουλου από τα καθήκοντα του ταμία του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας και την αντικατάστασή του από τον κ. Φώτιο Νάκο δυνάμει της από 24-3-2017 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του συλλόγου.

Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου έχει πλέον ως εξής:

1) Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
2) Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
3) Μαρία Αγγελάκη, Γεν. Γραμματέας.
4) Φώτιος Νάκος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
5) Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Έφορος Δραστηριοτήτων Αθηνών και Περιχώρων.
6) Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
7) Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων Περιφέρειας

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Με  την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την νέα σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου μας κατόπιν της νομότυπης παραίτησης του μέλους κ. Κωνσταντίνου Φραγκούλη και την αναπλήρωσή του από το αναπληρωματικό  μέλος κ. Ιωάννη Δημητρίου, αναπλήρωση που εγκρίθηκε με την από 15-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΦΩΣ.

Η νέα σύνθεση έχει ως κατωτέρω:

 • Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
 • Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
 • Μαρία Αγγελάκη, Γενικός Γραμματέας.
 • Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Αθηνών και περιχώρων.
 • Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
 • Φώτιος Νάκος, Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
 • Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων περιφέρειας.

Το παρόν Δ.Σ. δεσμεύεται να φανεί αντάξιο των προσδοκιών των μελών του Συλλόγου, με δεδομένο το κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που διακατέχει τα μέλη του.

20 Μαρτίου 2017
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Ανακοίνωση για τη συγκρότηση του νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΑΣΥΦΩΣ

Αξιότιμοι συνάδελφοι – συνοδοιπόροι

Σας αναγγέλλουμε τη συγκρότηση του νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του συλλόγου μας σε σώμα, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη με την αντίστοιχη ανά μέλος ιδιότητα, δυνάμει μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη στις 22-2-2017 και 24-2-2017 αντίστοιχα:

 1. Βούλα Βανδώρου, Πρόεδρος.
 2. Σωτήρης Κούκος, Αντιπρόεδρος.
 3. Μαρία Αγγελάκη, Γενικός Γραμματέας.
 4. Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριότητων.
 5. Φώτης Νάκος, Έφορος Δραστηριοτήτων
 6. Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 7. Κων/νος Φραγκούλης, Μέλος.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που μας τίμησαν με την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη τους και βρεθήκαμε στους επτά πρώτους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι περισσεύουν, ο αγώνας είναι κοινός και η ισχύς βρίσκεται εν την ενώσει.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ είναι σύλλογος που μάχεται κατά της αδικίας στους μικρομεσαίους και εξ ορισμού δρα με έντονο το αίσθημα της συλλογικότητας. Το μήνυμα για ανανέωση από τη Γενική Συνέλευση έγινε αντιληπτό από το νέο ΔΣ και για αυτό το λόγο τις θέσεις κλειδιά ανέλαβαν νέα μέλη.

Ευελπιστούμε ότι με τη συλλογική μας δουλειά αλλά και με την ουσιαστική συνδρομή όλων σας θα καταφέρουμε να ενδυναμωθούμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη σε βάρος όλων μας κατάφωρη αδικία.

Είμαστε ανοικτοί σε διάλογο, νέες ιδέες, συλλογική δράση.

Με εκτίμηση
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΦΩΣ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 19/2/2017 στη Θεσσαλονίκη η 3η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΦΩΣ. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τους Νομούς καθώς και τα Ιδρυτικά Μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ. Τη συνέλευσή μας τίμησε ο κ. Γιάννης Σαρίδης, βουλευτής Ένωσης Κεντρώων.

Δόθηκε ευκαιρία σε όλα τα μέλη της ΓΣ να καταθέσουν τις απόψεις τους, καθώς και δημιουργικές ιδέες για έναν πιο ισχυρό και αποτελεσματικό Σύλλογο, μαθαίνοντας από τις παραλείψεις και την εμπειρία της προηγούμενης διετίας.

Στους Εκπροσώπους που δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες στη Συνέλευση δόθηκε δυνατότητα να ψηφίσουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ΔΣ, όπως προβλέπει το καταστατικό.

» Read more..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φίλες και Φίλοι

Το Δ.Σ.  ΠΑΣΥΦΩΣ (Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης) σας  προσκαλεί στην

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  του  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

στις 18 Φεβρουαρίου, ημέρα  Σάββατο και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn ThessalonikiΜοναστηρίου 8 στη Θεσσαλονίκη.

Θέματα / Ημερήσια διάταξη:

 1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής .
 2. Ενημέρωση μελών για τις δράσεις του Συλλόγου και Διοικητικός απολογισμός για τη διετία  2014-2016.
 3. Συζήτηση για την πορεία και τις δράσεις ( Νομικές και Πολιτικές ενέργειες)  του Συλλόγου
 4. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση του  Νομού στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
 5. Διεξαγωγή εκλογών.

Με εκτίμηση,
Εκ  μέρους ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Νταλάκας             Χρήστος Σώκος

Ο υπουργός ΣΥΡΙΖΑ κ Σταθάκης υπερασπίζεται το Νόμο 4254/2014 της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα Φ/Β Στέγης

Την Πέμπτη 2/2/2017 στη Βουλή έγινε συζήτηση επί της Επίκαιρης Ερώτησης  του κ. Σαρίδη (Ένωση Κεντρώων) προς τον κ. Σταθάκη, υπουργό ΥΠΕΝ για το κούρεμα των τιμών σε χιλιάδες νοικοκυριά που διαθέτουν μικρό φωτοβολταϊκό στέγης (ή οικιακό Φ/Β). Μπορείτε να δείτε τη συζήτηση εδώ: https://youtu.be/o31dRuBfh84

Ο Υπουργός διαστρέβλωσε την αλήθεια και του απαντάμε τα κάτωθι:

 1. Είναι τήρηση καταστατικών αρχών, η Πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο του, να μην εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα και υπογεγραμμένα με τους πολίτες;; 42.000 νοικοκυριά υπέγραψαν Συμβάσεις Συμψηφισμού  με τη ΔΕΗ με συγκεκριμένους όρους.
 2. Λέει ότι ο Νόμος 4254/2014 ήταν μια μεγάλη συμφωνία και έφερε εξορθολογισμό. Να θυμίσουμε στον κ. Σταθάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το συγκεκριμένο Νόμο τον κατακεραύνωνε στη Βουλή και μέχρι τις εκλογές γίνονταν δηλώσεις για αποκατάσταση της αδικίας. Είναι τήρηση Καταστατικών Αρχών, να αλλάζει πολιτική άποψη κάποιος χώρος 360ο;
 3. Ανέφερε ότι τα Φ/Β Στέγης, συνολικά απολαμβάνουν μεγάλες αποδόσεις κ.λπ.. Δηλ. τα χιλιάδες Φ/Β Στέγης που έχει  κουρευτεί η τιμή  τους κατά  42% ή 30%, έχουν απόδοση 20% και παραπάνω, όπως προκλητικά αναφέρει; Τη στιγμή μάλιστα που οι Τράπεζες καμία τροποποίηση δεν έχουν κάνει στους όρους των δανείων;  Που τα βρήκαν αυτά τα στοιχεία οι σύμβουλοι του Υπουργού  και τον εκθέτουν τόσο άσχημα; Δεν διάβασαν την ειδική Μελέτη του ΕΜΠ περί απόδοσης των Φ/Β Στέγης; Τόσες χιλιάδες πολίτες που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη με Ομαδικές Αγωγές (μέσω του ΠΑΣΥΦΩΣ) έχουν απόδοση 20% και δεν το ξέρουν;;
 4. Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ Παραγωγών και Καταναλωτών. Πολύ σωστά!! Όμως, αυτή την ισορροπία τη διατάραξαν τα Φ/Β Στέγης, που ήταν υποτίθεται Ειδικό Πρόγραμμα που θα διαρκούσε μέχρι το 2020, και διεκόπη βιαίως το 2012, και εξοντωτικά;
 5.  Για την υπερβολική επιβάρυνση, όπως θεωρεί, του καταναλωτή ευθύνονται  τα Φ/Β Στέγης; Ας πούμε, για τα ΑΔΙ, Μηχανισμός Ανάκτησης μεταβλητού Κόστους, κανόνας 20%,  στρεβλός υπολογισμός ΟΤΣ,  μεγάλη ΣΗΘΥΑ,  κ.λπ. τι άποψη έχει;; Οι σύμβουλοι του ΥΠΕΝ θα ήταν ενδιαφέρον να τροφοδοτήσουν τον Υπουργό με το πόσο στοίχισαν αυτές οι «παράμετροι» στον Ελληνα Καταναλωτή, σε σχέση με το ΕΤΜΕΑΡ.!!  Να υπενθυμίσουμε ότι στην Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τόσο στη Βουλή όσο και στη «Αυγή»..  !! Τι από αυτά ισχύουν;;

Καλούμε τον κ. Σταθάκη να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες και να μη συγκαλύπτει την ηθική αυτουργία από τους ψηφίσαντες τον 4254/2014 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Επίσης να μην υποτάσσεται στις επιταγές της «γραφειοκρατίας» των υπαλλήλων του Υπουργείου του και των συμφερόντων!!!