ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητά μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ

Η προκαταβολή των 50 ευρώ καταβλήθηκε ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων μελών για τη συνέχιση του δικαστικού αγώνα, και στη συνέχεια να συναφθούν οι σχετικές συνεργασίες με ένα ή περισσότερα νομικά γραφεία. Το ενδιαφέρον των μελών ήταν μεγάλο και δείχνει ότι όλοι έχουμε κατανοήσει την ανάγκη συνέχισης του αγώνα για εξεύρεση δίκαιης λύσης, αλλά και για μελλοντική προστασία των εγκαταστάσεών μας.

Στο πλαίσιο αυτό συνεχίσαμε και διευρύναμε τις επαφές και με άλλα νομικά γραφεία και σε άλλη βάση πλέον (γνωρίζοντας τον αριθμό των ενδιαφερομένων μελών) και με τη δυνατότητα υπογραφής πλέον του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας. Παράλληλα, η διερεύνηση αυτή συνεπικουρείται από νομικούς, εκ των οποίων κάποιοι είναι μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ.

Στη φάση αυτή, λάθη παραλήψεις και βιαστικές κινήσεις δεν μας επιτρέπονται, για αυτό εξετάζονται όλες οι παράμετροι ενδελεχώς. Διερευνώνται τόσο οι εναλλακτικές νομικές τακτικές όσο και το κόστος ανά μέλος ώστε να μη δρα αποτρεπτικά και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

» Read more..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 2018 όπου δεν έγιναν παύση και εκλογές, το ΔΣ σας καλεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία στο πλαίσιο έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 9 παρ.5) με αντικείμενο:

 1. την εκλογή τριών μελών για αναπλήρωση ΔΣ και
  2. τριών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής (Άρθρο 10 παρ.3, Άρθρα 12 & 13).

Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη όπως υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Πέμπτη 22/3/2018, ώρα 00:00 μέσω μέιλ στην παρούσα διεύθυνση oikopv@gmail.com.

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα το Σάββατο 24/3/2018 – θα λάβετε περαιτέρω ενημέρωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ (Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης) προσκαλεί όλους τους ταμειακώς εντάξει και εκλεγμένους εκπρόσωπους Νομών και ιδρυτικά μέλη του στη

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018

στις 17 Μαρτίου, ημέρα  Σάββατο και ώρα 11:00 πμ, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο CRYSTAL CITY HOTEL (Αχιλλέως 4, Αθήνα, Μεταξουργείο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ΓΣ του έτους 2016). Επισημαίνουμε τη σοβαρότητα της συνέλευσης για την επιλογή νομικής στρατηγικής και την απόφαση οφείλουμε να την πάρουμε στις 17/3.

Θέματα / Ημερήσια διάταξη:

 1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
 2. Ενημέρωση μελών για τις δράσεις του Συλλόγου
 3. Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός για το έτος  2017
 1. Προϋπολογισμός νέου έτους.
 1. Συζήτηση για την πορεία και τις δράσεις (Νομικές και Πολιτικές ενέργειες)  του Συλλόγου
 2. Ψήφιση για παύση ή όχι του  παρόντος ΔΣ.
 3. Εκλογές για την αναπλήρωση ή την εκλογή νέου ΔΣ
 4. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
 5. Επιλογή νομικής στρατηγικής και νομικού γραφείου

Η ΓΣ ΠΑΣΥΦΩΣ έχει αποδείξει ότι έχει την ωριμότητα και την κρίση για τη λήψη ορθών αποφάσεων, παρακαλείστε λοιπόν να είστε παρόντες στη συνέλευση μας στις 17/3.

 

Με εκτίμηση,
Εκ  μέρους ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ: ΔΡΑΜΑΣ

Αξιότιμα μέλη

Το Δ.Σ.  ΠΑΣΥΦΩΣ (Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταικών Στέγης) σας  προσκαλεί στην  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  του  ΝΟΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ,  την  18/02/2018, Κυριακή, ώρα 11.30 πμ ,

που θα λάβει χώρα στο:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ.

Δ/νση    Λ. Λαμπριανιδη 40   στον 3ο Οροφο , Δράμα

Θέματα / Ημερήσια διάταξη:

 1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής .
 2. Συζήτηση για την μέχρι τώρα νομική πορεία και την στροφή των Νομικών ενεργειών του Συλλόγου στα Διοικητικά δικαστήρια – ΣΤΕ
 3. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση του  Νομού στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
 4. Διεξαγωγή εκλογών.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του Καταστατικού του Συλλόγου, δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη εκπροσώπων έχουν όσα μέλη έχουν τακτοποιήσει τις Συνδρομές(10€/έτος) τους από το έτος  εγγραφής.(2015, 2016, 2017 και 2018)

Με εκτίμηση,
Εκ  μέρους ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αξιότιμο μέλος,

Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων που δεχθήκαμε από μέλη μας αυτές τις ημέρες, σας ενημερώνουμε πως   ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ την Προκαταβολή ύψους 50 ευρώ και τα έγγραφα για την συμμετοχή σας στις νομικές ενέργειες μέσω του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ για τα διοικητικά δικαστήρια και ΣΤΕ.   Λόγω της αυξημένης συμμετοχής και ενδιαφέροντος των μελών, το ανώτατο όριο της τιμής έχει ήδη κατέβει στα 186 ευρώ, για τις νομικές ενέργειες στα διοικητικά δικαστήρια –ΣΤΕ , όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις από 19/1 και 29/1/18 ανακοινώσεις μας.

Η κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό του συλλόγου της Τράπεζας Πειραιώς: 6213-135718-667, ΙΒΑΝ: GR38 0171 2130 0062 1313 5718 667, Δικαιούχος: ΠΑΣΥΦΩΣ. Στην κατάθεση αυτή θα αναγράφεται ως αιτιολογία «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΑΦΜ εκάστου μέλους. ( Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς και όχι από άλλη τράπεζα, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση κόστους τουλάχιστον 4,00 ευρώ στην συναλλαγή, που θα μειώσει ανάλογα το κατατεθειμένο ποσό)

» Read more..

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ

Αξιότιμα  μέλη

Επανερχόμαστε σε συνέχεια του από 19/1/2018  e mail  που εστάλη σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας  και αναρτήθηκε και στο  site   www.oikopv.gr  του ΠΑΣΥΦΩΣ.    Για διευκόλυνσή σας, ξαναστέλνουμε το εν λόγω email  και σας παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες με ερωτοαπαντήσεις στο τέλος του παρόντος, κατόπιν σχετικών και ερωτημάτων που εν τω μεταξύ  δεχθήκαμε.

Επίσης  παρακαλούμε όσους  έχουν ήδη καταθέσει  ή καταθέτουν την προκαταβολή ή και εξόφληση ύψους 206 ευρώ,  να αποστείλουν  σκαναρισμένα  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο E-mail: pasyfos@gmail.com ,    για κάθε φ/β  τα έγγραφα που ζητά το δικηγορικό γραφείο για να μη  χρονοτριβούμε στις διαδικασίες.  (παρακαλούμε μη αφήσετε την αποστολή  για τελευταία στιγμή για  να διευκολυνθούν οι εργασίες όλων)

Ως θέμα του ηλεκτρονικού αρχείου που θα αποστείλετε,   να αναγράφετε:  Το ονοματεπώνυμό σας  (πχ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ) το ΑΦΜ σας – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Η προώθηση των στοιχείων σας  στο δικηγόρο θα γίνει αμέσως μόλις   ανακοινωθεί  το προς εξόφληση ποσό και γίνει η εξοφλητική κατάθεση για τα Διοικητικά  Δικαστήρια.

 

Στις διαδικασίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα ταμιακά ενήμερα  μέλη.  Για τις καταθέσεις των μελών, τυχόν εκκρεμότητες από συνδρομές  κλπ   θα ενημερώνεται τακτικά αρχείο  excel   στο  site    www. oikopv.gr    http://www.oikopv.gr./    που θα δημιουργηθεί άμεσα με τον τίτλο   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  & ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ –

» Read more..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αξιότιμα μέλη,

Σας ενημερώνουμε πως ανατέθηκε ήδη η  σχετική εντολή του συλλόγου μας στην δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς και Συνεργάτες» για την εκπόνηση της σχετικής αποζημιωτικής αγωγής των μελών μας στα διοικητικά πρωτοδικεία και το εν συνεχεία αίτημά μας για πιλοτική δίκη στο ΣΤΕ.

Για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις αγωγές στα Διοικητικά Πρωτοδικεία απαιτείται η άμεση κατάθεση του ποσού των 50,00 ευρώ ως προκαταβολής στον λογαριασμό του συλλόγου της Τράπεζας Πειραιώς: 6213-135718-667, ΙΒΑΝ: GR38 0171 2130 0062 1313 5718 667, Δικαιούχος: ΠΑΣΥΦΩΣ έως τις 31-1-2018. Στην κατάθεση αυτή θα αναγράφεται ως αιτιολογία «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΑΦΜ εκάστου μέλους. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς και όχι από άλλη τράπεζα, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση κόστους τουλάχιστον 4,00 ευρώ στην συναλλαγή, που θα μειώσει ανάλογα το κατατεθειμένο ποσό.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής εκάστου μέλους σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες και υψηλά δικαστικά έξοδα και ΦΠΑ για την εκπροσώπηση από την ανωτέρω δικηγορική εταιρεία, κατά την κατάθεση της σχετικής αγωγής, συζήτησή της και έκδοση απόφασης στα διοικητικά πρωτοδικεία, κατάθεση αιτήσεως πιλοτικής δίκης στο ΣτΕ και εφόσον η τελευταία αυτή γίνει δεκτή, η αμοιβή συζήτησης της υπόθεσης στο ΣτΕ, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μελών που θα συμμετάσχουν, με μάξιμουμ ποσό κατ΄ άτομο το ποσό των 206,00 ευρώ, ποσό που θα μειώνεται προοδευτικά, όσο αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων μελών. Προς τούτο είναι αναγκαία η συμμετοχή όσων των δυνατόν περισσοτέρων από εμάς και για την μείωση του κόστους συμμετοχής κατ΄ άτομο, αλλά κυρίως γιατί όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κατά την υποβολή του αιτήματός μας για πιλοτική δίκη στο ΣτΕ και θετική έκβαση αυτού.

» Read more..

Ενημέρωση μελών για παραπεμπτικές δίκες και διοικητικά δικαστήρια-ΣΤΕ

Αγαπητά μέλη, Χρόνια Πολλά σε όλους!!!!

Εορταστικές οι  μέρες τούτες, όμως επειδή τα θέματά μας δεν είναι στατικά,  ανεξάρτητα από την εποχή, είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε με υπευθυνότητα.

Έρχονται στα αυτιά μας πληροφορίες πως επιμελώς κάποιοι παραπληροφορούν  τα μέλη πως θέλουν το σύλλογο να έχει βαλτώσει.  Σαφώς δεν προέρχονται  από το ΔΣ του ΠΑΣΥΦΩΣ και δεν είναι επίσημες ενημερώσεις  του συλλόγου.

Σε συνέχεια των ενημερωτικών ε μειλ που αποστείλαμε ήδη από 1/12/2017 στα μέλη μας που μας έχουν κοινοποιήσει το ε μειλ τους, με παράλληλη ανάρτηση στο link http://www.oikopv.gr/enimerotiki-epistoli-7-12-2017/#more-2014,  σας ενημερώνουμε πως

 • η καταγγελία στην ευρωπαϊκή επιτροπή για τα μέλη του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ έχει ήδη κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα στις Βρυξέλλες  
 • η εντολή για το κείμενο της αγωγής στα διοικητικά δικαστήρια & ΣΤΕ έχει δοθεί στον δικηγόρο.
 • η διαδικασία που αφορά τις 4 αποφάσεις  για παραπομπή  ομαδικών  δικών στο πολυμελές έχει προχωρήσει.

Επίσης πρέπει να σας ενημερώσουμε πως  ένας μεγάλος αριθμός μελών που συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις για παραπεμπτικές δίκες,  δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του έτους 2017 και παρελθόντων ετών,   σύμφωνα και με τη συνημμένη λίστα  εδώ ανά παραπεμπτική απόφαση. Προκειμένου να μη εξαιρεθούν από τη λίστα της ομαδικής παραπεμπτικής δίκης στο πολυμελές δικαστήριο οι μη ταμειακά ενήμεροι,  παρακαλούμε όπως φροντίσουν για την καταβολή των συνδρομών τους  άμεσα, ώστε να συνεχίσουν να καλύπτονται ως  μέλη του συλλόγου. (Σημ. Οι ετήσιες συνδρομές εκ 10 ευρώ, καταβάλλονται αρχές κάθε έτους στη ΤΡΑΠΕΖΑ    ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ.Λογ: 6213-135718-667 ΙΒΑΝ: GR38 0171 2130 0062 1313 5718 667 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:ΠΑΣΥΦΩΣ ,Αναγράφοντας Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ιδιοκτήτη Φ/Β,  ΑΦΜ ιδιοκτήτη Φ/Β  και συνδρομή έτους)

» Read more..