ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σήμερα Τετάρτη  13 /12/ 2023, πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) του Νομού  Μεσσηνίας.

Η εκπρόσωπος Νομού Γκούντη Κυβέλου

Παρόντα ήταν 7 μέλη.

Όλοι δήλωσαν ότι εκπροσωπούν μέλη με συνολικά επί πλέον περίπου 2 συνδρομές ο κάθε ένας.

Είχαν τηλεφωνήσει ότι στηρίζουν επί πλέον 15 μέλη

ΕΚΛΟΓΕΣ

Η κα Γκούντη Κυβέλου εκλέχθηκε διά βοής παμψηφεί.

Συνεπώς ως εκπρόσωπος ορίζεται η:

Γκούντη Κυβέλου
Τηλ: 958057091

 

Comments are closed.