ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΥΦΩΣ ΤΗΣ 25-04-2024 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Σήμερα 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 συνήλθε μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαν συμβούλου Κώστα Δημίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού του σωματείου, συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα του σωματείου «ΠΑΣΥΦΩΣ και Ενημέρωση μελών Δ.Σ. επί των τρεχόντων θεμάτων του Συλλόγου».

Στην ανωτέρω συνεδρίαση παρέστησαν επτά εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απ’ τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 21ηςς Απριλίου 2020, ήτοι παρέστησαν οι: Κώστας Δημίου, Θάνος Μαρκαντώνης, Νίκος Πανουσόπουλος, Μιχάλης Αποστολίδης, Χρήστος Σώκος και Σωτήρης Κούκος.

Ο Φώτης Νάκος, λόγω αδυναμίας να παραστεί στη τηλεδιάσκεψη παρέστη δια μηνυμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Γραμματέας του Συλλόγου κα Νάκου όπου της ζητήθηκε παράλληλα με τον Γ.Γ. να κρατά τα πρακτικά.

 

Ακολούθως συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. ως ακολούθως:

  • ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΚΟΣ – ΤΑΜΙΑΣ
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – ΕΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
  • ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ
  • ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

Comments are closed.