ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Καλούνται οι εκπρόσωποι και τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ,

στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες,

την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 και ώρα 11:30 στο ξενοδοχείο Ξενοφών.

(Αχαρνών 340, Αθήνα, τηλ:210-2020310 https://www.xenophon-hotel.com/el/ )

 

Πρόγραμμα:

11:30-11.45: Προσέλευση

11:45-12.15: Έναρξη-Χαιρετισμοί

12:15 -13.00:  Ομιλίες από τα δικηγορικά γραφεία σχετικά με την εξέλιξη του νομικού αγώνα

13:00 – 13:30: Έγκριση εκλογικού καταλόγου, Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης και 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

13:30-14.00: Διοικητικός απολογισμός και συζήτηση

14.00-14.30: Οικονομικός απολογισμός και Προϋπολογισμός νέου έτους.

14:30-15.00: Συζήτηση  για βελτίωση  άρθρων του Καταστατικού

15.00-15.45: Διάλειμμα

15:45-17:30: Συζήτηση – Ψήφιση αλλαγών άρθρων του Καταστατικού, λοιπά θέματα, τοποθετήσεις συμμετεχόντων.

17:30-18:00 Ψηφοφορία στην κάλπη για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

18:00-18:30 Ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

… 6. Τακτικά μέλη που είναι και επαγγελματίες εγκαταστάτες ή έχουν στην κατοχή τους και επαγγελματική μονάδα ΑΠΕ δεν μπορούν να είναι αιρετοί και να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις του ΠΑΣΥΦΩΣ.

Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  – ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

….. Όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες συμμετοχής με τη ιδιότητα του τακτικού μέλους στο Σύλλογο (την ημέρα προκήρυξης των εκλογών) έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το επταμελές.

Άρθρο 14
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

  1. Κάθε διετία, γίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή αρχαιρεσίες με καθολική, μυστική και με ενιαίο ψηφοδέλτιο ψηφοφορία για εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Eξελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για την εκλογή των παραπάνω οργάνων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση όπως αναφέρει το άρθρο 9 και καλεί τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι για υποβολή υποψηφιότητας σε ένα από τα δύο προαναφερόμενα όργανα. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ο υποψήφιος πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει προκειμένου η υποψηφιότητά του να γίνει αποδεκτή.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις ανακηρύσσει το αργότερο μέχρι μία ημέρα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, τους υποψηφίους. Η πρόσκληση των επιτυχόντων στις εκλογές, γίνεται με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος σε αυτές συμβούλου (μέλους ΔΣ ή Εξελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα) μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακήρυξη του από την Εφορευτική Επιτροπή, και σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον αμέσως επόμενο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο κ.ο.κ.
  3. Η διαλογή των ψηφοδελτίων, και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το διπλάσιο των τακτικών, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει και το σχετικό πρακτικό.

 

 

Comments are closed.