Ενημέρωση σχετικά με κληρονομική διαδοχή

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια των ενεργειών που έχουν ανατεθεί στο γραφείο μας από το ΠΑ.ΣΥ.ΦΩΣ και έχοντας γίνει αποδέκτες πολλών σχετικών ερωτημάτων από μέλη σας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, τα μέλη οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναφορικά με τη διεκδίκηση αποκατάστασης της ζημίας τους από την εφαρμογή του Ν.4254/2014:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Νέα σύμβαση, εάν υπάρχει, συναφθείσα στο όνομα του κληρονόμου
  • Αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης, εάν υπάρχει, άλλως πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Ευχαριστούμε,

Δικηγορικό γραφείο Γ. Αντωνακόπουλου

Comments are closed.