ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ

Σύμφωνα με την Yπουργική Aπόφαση Φ1/2302/16934, ΦΕΚ2317/Β΄/10.8.2012 ορίζεται ότι:

«Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού».

Συνεπώς η τροποποίηση της παλαιάς σύμβασης γίνεται μόνο και αποκλειστικά ως προς το πρόσωπο του ιδιοκτήτη (κύριος φ/β), ενώ παραμένει ίδια η τιμή που είχε συμφωνηθεί με τον αρχικό κύριο και τη ΔΕΗ.

Ωστόσο εάν ο νέος ιδιοκτήτης υπογράψει την τροποποίηση της σύμβασης με τη νέα τιμή του Ν. 4254 του 2014, χωρίς επιφύλαξη, δεσμεύεται από τη νέα τιμή που έχει αναγραφεί σε αυτή τη νέα σύμβαση.

Συνεπώς προσοχή, σε περίπτωση αλλαγής κατόχου του Φ/Β (κληρονόμοι, αγοραστές), θα πρέπει να υπογράφουμε μόνο με την παλιά τιμή, ειδάλλως να μας αποστέλλεται το σχέδιο της νέας σύμβασης ώστε να το εξετάζουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση με το νομικό σύμβουλο του συλλόγου μας.

Τροποποίηση σύμβασης 1

Τροποποίηση σύμβασης 2

Τροποποιηση συμβασης λογω γονικής παροχής

Τροποποιηση συμβασης λογω κληρονομιας

Comments are closed.