Ασφαλιστική κάλυψη φωτοβολταϊκών

Το πρόγραμμα εκτιμάται να λάβει χώρα από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020.

O ΠΑΣΥΦΩΣ προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών του κι έπειτα από έρευνα και σχετική προκήρυξη εξασφάλισε την καλύτερη οικονομικά και βάσει όρων ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών μας στην Allsafe – Eurolife.

Στο διάστημα αυτό, ανάλογα με τον μήνα έναρξης της ασφάλισης της κάθε εγκατάστασης θα πληρώνεται το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

Δηλαδή εάν κάποιο μέλος ενδιαφερθεί στο μέσο της ασφαλιστικής περιόδου τότε θα επιβαρυνθεί το μισό ασφάλιστρο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και την αίτηση ασφάλισης μπορείτε να αιτηθείτε στο email [email protected]

Με εκτίμηση
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Eurolife

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Comments are closed.