Ίδρυση συλλόγου φωτοβολταϊκών στέγης

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, θα συσταθεί Σύλλόγος Φωτοβολταϊκών Στέγης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο προσωρινός δίαυλος επικοινωνίας με το σύλλογο είναι το facebook.com/archoncnc . Η ιδρυτική ομάδα του συλλόγου θα προχωρήσει στις επόμενες ώρες σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το “NEW DEAL”.

Comments are closed.