Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος μας βρίσκεται στο τελικό στάδιο επικοινωνίας για τη διευθέτηση των διαδικαστικών και των καλύτερων δυνατών οικονομικών όρων της νομικής μας εκπροσώπησης κατά των ρυθμίσεων του Νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε την 30.03.2014.

Το πρώτο νομικό βήμα του συλλόγου μας είναι η αποστολή εξώδικων δηλώσεων από τα μέλη μας προς την αντισυμβαλλόμενη ΔΕΗ Α.Ε., δηλώνοντας ότι:
1) διαφωνούν με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, οι οποίες είναι αντισυνταγματικές και αντικείμενες στο κοινοτικό δίκαιο και την ΕΣΔΑ,
2) δεν αποδέχονται τυχόν γενόμενη μείωση στη συμβατικά καθορισμένη τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ότι θα διεκδικήσουν δικαστικά αποζημίωση για οποιαδήποτε τέτοια μείωση.

Στην παρούσα φάση για την συγκεκριμένη ενέργεια καλούμε όλα τα μέλη μας να έχουν σε ετοιμότητα αποστολής τα παρακάτω στοιχεία:

1) ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, δ/νση εγκατάστασης του Φ/Β,

2) αρ. παροχής,

3) σύμβαση συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας,

4) ημερομηνία σύμβασης συμψηφισμού και σύμβασης προμήθειας καθώς και

5) ημερομηνία σύνδεσης.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε όλοι να ενημερωθούν όσοι περισσότεροι κάτοχοι φ/β στέγης γίνεται. Το εξώδικο είναι το πρώτο βήμα επίσημης αντίδρασης μη αποδοχής των νέων τιμών και η μη αποστολή του από κάποιους κατόχους φ/β στέγης κρύβει το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί ως “σιωπηλή” αποδοχή της τροποποίησης των συμβάσεων τους. Τα εξώδικα θα πρέπει να έχουν σταλεί μέχρι τα μέσα Μάιου. Συνεπώς κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο να συνεχίσουμε το αγώνα ενημέρωσης όλων ώστε να προλάβουν να συμμετέχουν.

 

 

Comments are closed.