Ευχαριστούμε πολύ!

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει τα στοιχεία για την υπογραφή της επιστολής.

Ευχαριστούμε για τη συγκατάβασή σου!

Στον κοινό αυτό αγώνα είναι σημαντικό να ενημερώσεις και άλλους για να συμφωνήσουν και να διακηρύξουν ότι είναι δικαίωμα των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας να είναι παράλληλα και παραγωγοί και να πωλούν με δίκαιους όρους ενέργεια παραγόμενη από το Φ/Β της στέγης τους.

Σήμερα θα μπορούσαν να είναι περίπου 200.000 τα νοικοκυριά που έχουν Φ/Β στέγης και όχι να περιοριστούν στα 40.000 λόγω κάλυψης του στόχου του 2020 από μεγαλοεταιρείες Φ/Β πάρκων, πολλές εκ των οποίων ξένες.

Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης