Στις επάλξεις για τα Φωτοβολταϊκα Στέγης

Στην Δέλτα Τηλεόραση Θράκης ο Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΥΦΩΣ κ.Αθανάσιος Ράσιος

 

Comments are closed.