5390 φάκελοι ταχυδρομήθηκαν στα νοικοκυριά με Φ/Β στέγης

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ επιμένει στην ανάγκη συμμετοχής όλων των ιδιοκτητών Φ/Β Στέγης στον αγώνα για δικαίωση, αλλά και στη συσπείρωση των ιδιοκτητών για τη διαφύλαξη των φωτοβολταϊκών τους. Στο πλαίσιο αυτό, ετοίμασε και απέστειλε 5390 φακέλους σε ιδιοκτήτες όπου δεν είναι ακόμα μέλη του συλλόγου. Στους ιδιοκτήτες εξηγείται η αδικία και η παρανομία που υπέστησαν και μέχρι σήμερα υπόκεινται τα μικρά Φ/Β Στέγης τους, δίνονται πληροφορίες για το σύλλογο και οδηγίες για την εγγραφή τους.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ έχει οργανωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες, και στο ενάμιση μόλις έτος έφτασε τα 7500 μέλη. Έχει επίσης επιτελέσει σπουδαιότατο έργο το οποίο στοχεύει κυρίως στην κατάργηση των αδικιών του Νόμου 4254 με νομικά και πολιτικά μέσα, αλλά και στην προστασία των φωτοβολταϊκών από διαφόρους παράγοντες. Συνεπώς είναι αναγκαία και ωφέλιμη η ένταξή και η δραστηριοποίηση στο σύλλογο όλων των ιδιοκτητών.

foto_DEN

Comments are closed.