Ανακοίνωση: Κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων

Την Παρασκευή 27/2 κατατέθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τα 200 μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ με το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα (κάτω από 5000 ευρώ), προβλήματα υγείας, μακροχρόνια άνεργους και δανειολήπτες. H επιλογή των 200 αυτών περιπτώσεων έγινε μετά από συστηματική εργασία της γραμματείας του συλλόγου πάνω στους 7000 φακέλους των μελών του ΠΑΣΥΦΩΣ, μια εργασία επίπονη και χρονοβόρα.

Έλαβε γνώση η Ειρηνοδίκης Αθηνών κ. Αγγελική Δράκου και τα ασφαλιστικά πρόκειται να συζητηθούν την Τρίτη 24/3, ώρα 9:00 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα όπου προκλήθηκε σε φτωχές οικογένειες όπου με θυσίες κατάφεραν να αποκτήσουν ένα μικρό οικιακό φωτοβολταϊκό. Στις 80 σελίδες των ασφαλιστικών ο νομικός Ηλίας Κολλύρης σε συνεργασία με καταξιωμένους καθηγητές της Νομικής Αθηνών αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια το άδικο των ενεργειών των κυβερνώντων και τα προβλήματα που προκλήθηκαν από το Νόμο 4254.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο των ασφαλιστικών:

«Επειδή ειδικότερα δεν υφίσταται για όλους εμάς (200 μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ) ανεξαιρέτως που σημειωτέον αποτελούμε μικρομεσαίους οικογενειάρχες, με πλήθος οικονομικών υποχρεώσεων (σε δημόσιους, ιδίως φορολογικούς και ιδιωτικούς φορείς) και σοβαρότατα προσωπικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, όπως τα ειδικότερα προβλήματα και υποχρεώσεις προσδιορίζονται εξατομικευμένα και κατά τρόπο ορισμένο στην οικεία στήλη στον εισαγωγικό πίνακα της παρούσας (και τα οποία δεδομένα θα αποδείξουμε με προσκομιδή κατάλληλων εγγράφων με το σημείωμά μας), καμία απολύτως δυνατότητα λόγω της μονομερούς τροποποίησης των συμβάσεών μας να λειτουργήσουμε πλέον ως οντότητες λόγω των δυσμενέστατων επιβαλλόμενων οικονομικών όρων – τροποποιήσεων και για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι παρίσταται άμεση ανάγκη και κατεπείγουσα περίπτωση προς αποτροπή της πλήρους απονέκρωσης της δράσης μας ως κοινωνών και της περιέλευσής μας σε οριστικό οικονομικό αδιέξοδο να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να ρυθμισθεί προσωρινά η κατάσταση με τη χορήγηση γνήσιας και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε προσωρινό επίπεδο».

Σημειώνεται πως σε επόμενο στάδιο θα κατατεθούν ασφαλιστικά και για δεύτερη ομάδα μελών μας. Υπενθυμίζεται επίσης πως τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν αγωγές για όλα τα μέλη, ενώ η κατατεθειμένη μηνυτήρια αναφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, επεξεργάζεται ήδη με γοργούς ρυθμούς από τη δικαιοσύνη.

153147

153101

152919

Comments are closed.