ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Με την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την απαλλαγή του κ. Διονυσίου Παπαφωτόπουλου από τα καθήκοντα του ταμία του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας και την αντικατάστασή του από τον κ. Φώτιο Νάκο δυνάμει της από 24-3-2017 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του συλλόγου.

Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου έχει πλέον ως εξής:

1) Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
2) Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
3) Μαρία Αγγελάκη, Γεν. Γραμματέας.
4) Φώτιος Νάκος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
5) Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Έφορος Δραστηριοτήτων Αθηνών και Περιχώρων.
6) Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
7) Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων Περιφέρειας

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Comments are closed.