ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό του ΠΑΣΥΦΩΣ δίχως να σημειώσουν στην αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος, όπως αποστείλουν άμεσα την σχετική απόδειξη στο [email protected]

Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί και τυχόν οφειλές θα παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Comments are closed.