ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Με την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την αντικατάσταση του κ. Διονυσίου Παπαφωτόπουλου, κατόπιν παραίτησής του για προσωπικούς του λόγους, από τον κ. Θεόφιλο Κωλέττη δυνάμει της από 13-7-2017 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του συλλόγου.

Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου έχει πλέον ως εξής:

  • Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
  • Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
  • Μαρία Αγγελάκη, Γεν. Γραμματέας.
  • Φώτιος Νάκος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
  • Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
  • Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων Περιφέρειας.
  • Θεόφιλος Κωλέττης, Μέλος.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Comments are closed.