Αναβολή Εκδίκασης Αγωγών

Αγαπητά μέλη

Δυστυχώς οι δίκες που είχαν προγραμματιστεί σύντομα κατόπιν αιτήσεως προτίμησης – επίσπευσης ορισμού δικασίμου για τις επόμενες εβδομάδες αναβάλλονται αναγκαστικά λόγω της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά χρονικά αποχής των δικηγόρων όλης της χώρας από την 01/01 έως και τις 15/4 συνεχόμενα και χωρίς δυνατότητα για παροχή άδειας λόγω μη ύπαρξης παραγραφής δικαιωμάτων.

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση αμέσως μετά τις 15/04 για τις νέες δικασίμους όλων μας από το δικηγορικό γραφείο του κου Κολλύρη, ο οποίος μεριμνά, ώστε να έρθουν οι δίκες το συντομότερο δυνατόν στα πλαίσια των δυνατοτήτων (πινακίων) του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Η πρώτη απόφαση για την πρώτη αγωγή που έχει εκδικασθεί δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΦΩΣ

Comments are closed.