Αναζήτηση παλαιών λογαριασμών της ΔΕΗ

Αγαπητά μέλη

Σε περίπτωση που έχετε απολέσει εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ, που τώρα χρειάζονται για τις νομικές διεκδικήσεις – μπορείτε να τους αναζητήσετε αποστέλλοντας σχετικό email στο [email protected] ή με επίσκεψη στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ όπου συμπληρώνετε σχετική αίτηση και συνήθως σας χορηγούν τους λογαριασμούς σε λίγες ημέρες.

Comments are closed.