Archive for admin

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ

Αγαπητά μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η σημαντική δίκη για την παραβίαση των υπογεγραμμένων συμβάσεων μας με ημερομηνία 09/03/2020 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αναβάλλεται αυτεπαγγέλτως με ευθύνη της Εισηγήτριας του ΣτΕ μετά την παρέμβαση που άσκησε ο ΔΕΔΔΗΕ. Νέα ημερομηνία δικασίμου ορίστηκε η Δευτέρα 04/05/2020.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Αγαπητό μέλος,

Τώρα μπορείς να ενημερωθείς άμεσα και λεπτομερώς για τις νομικές ενέργειες που σε αφορούν, παλαιότερες και νέες, καθώς και τα χρήματα που έχεις καταθέσει στον λογαριασμό του ΠΑΣΥΦΩΣ για τις νομικές ενέργειες και τη συνδρομή σου.

Για να ενεργοποιήσεις τον δικό σου λογαριασμό στον ΠΑΣΥΦΩΣ θα πρέπει, αφού μπεις στην εφαρμογή Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, να χρησιμοποιήσεις σαν username τον ΑΦΜ σου και σαν password τα δύο πρώτα γράμματα του επωνύμου μαζί με τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματος σου.  Και τα 4 γράμματα πρέπει να είναι κεφαλαία και ελληνικά. Πχ για ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ => ΠΑΑΝ

Προσοχή: Τα μέλη των οποίων ο ΑΦΜ ξεκινά με μηδέν (0) θα πρέπει κατά την πρώτη τους είσοδο να τον καταχωρούν από εκεί κι έπειτα. Πχ αν ο ΑΦΜ είναι 012345678 να καταχωρούν 12345678, αν είναι 001234567 να καταχωρούν 1234567 κ.ο.κ

Μετά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή θα πρέπει να αλλάξεις τον κωδικό σου με νέο της επιλογής σου από εδώ:

Ανακοίνωση Δικ.Γραφείου Γ.Α. Αντωνακόπουλος & Συνεργάτες

Προς μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε, αναφορικά με τις νομικές ενέργειες τις οποίες έχει αναλάβει το γραφείο μας για την διεκδίκηση αποκατάστασης της ζημίας που υπέστησαν τα μέλη  του Συλλόγου σας από την εφαρμογή του ν. 4254/2014, ότι έχει ήδη κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η επισυναπτόμενη υπ’ αρ. κατ. ΠΡ532/2019 προσφυγή 980 πρώτων μελών κατάτης σιωπηρής απόρριψης της ΡΑΕ επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-259723/22.04.2019 αίτησης αναθεώρησης.

Αναφορικά με την διαδικασία ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων, το γραφείο μας έχει συντάξει και καταθέσει την με γεν. αρ. κατ. 45590/2019 έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 2879/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για τα μέλη που μας ενημερώσατε ότι ενδιαφέρονται και εντός του μήνα Ιουνίου θα κατατεθούν άλλες δύο εφέσεις μετά από συνεννόηση μαζί σας αναφορικά με τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Όσον αφορά στο ζήτημα των νέων αγωγών σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η παραγραφή αξιώσεων αποζημίωσης από ενδοσυμβατική ευθύνη είναι εικοσαετής, θεωρείται ωστόσο σκόπιμο για λόγους ασφάλειας να κατατεθούν οι σχετικές αγωγές το συντομότερο λόγω της πενταετούς παραγραφής των αξιώσεων αποζημίωσης από αδικοπραξία, δεδομένου ότι η νομική βάση των αγωγών θα είναι τόσο η ενδοσυμβατική ευθύνη όσο και η ευθύνη από αδικοπραξία. Για το λόγο αυτό ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία η 26η Ιουλίου εντός της οποίας να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις νέες αγωγές, καθώς και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύνταξή τους.

» Read more..

Ασφαλιστική κάλυψη φωτοβολταϊκών

Το πρόγραμμα εκτιμάται να λάβει χώρα από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020.

O ΠΑΣΥΦΩΣ προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών του κι έπειτα από έρευνα και σχετική προκήρυξη εξασφάλισε την καλύτερη οικονομικά και βάσει όρων ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών μας στην Allsafe – Eurolife.

Στο διάστημα αυτό, ανάλογα με τον μήνα έναρξης της ασφάλισης της κάθε εγκατάστασης θα πληρώνεται το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

Δηλαδή εάν κάποιο μέλος ενδιαφερθεί στο μέσο της ασφαλιστικής περιόδου τότε θα επιβαρυνθεί το μισό ασφάλιστρο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και την αίτηση ασφάλισης μπορείτε να αιτηθείτε στο email [email protected]

Με εκτίμηση
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Eurolife

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οι αδικίες στα Φ/Β στέγης και η “Καθημερινότητα” του κ. Φλαμπουράρη

Σύμφωνα με τη σχετική ιστοσελίδα https://www.kathimerinotita.gov.gr/ :

«Η κυβέρνηση δημιούργησε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για θέματα καθημερινότητας που θα αναλάβει την στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Για πρώτη φορά ένας Υπουργός Επικρατείας (ο κ. Φλαμπουράρης) επιφορτίζεται με το καθήκον της συγκέντρωσης και αξιολόγησης θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΣΥΦΩΣ εκπροσωπώντας χιλιάδες πολίτες με Φ/Β στέγης απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο προς τον Υπουργό με σκοπό την ενημέρωσή του και την πραγματοποίηση συνάντησης.

Το κάτωθι έγγραφο στάλθηκε στις 3/4/2019 και αναμένουμε ο κ. Φλαμπουράρης, Υπουργός αρμόδιος για θέματα καθημερινότητας του πολίτη, να αφιερώσει και λίγο από τη δική του καθημερινότητα στο σοβαρό ζήτημα των Φ/Β στέγης.

Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό κο. Φλαμπουράρη

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Αγαπητά μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ,

ενόψει του άμεσου πλέον κινδύνου παραγραφής των αξιώσεών σας, που προέρχονται από τη μείωση της τιμής τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχετε ακόμη καταθέσει αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προβείτε στην κατάθεση αγωγής, αποστέλλοντάς μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]:

Α) τη Σύμβαση Συμψηφισμού που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ,
Β) όσους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ΔΕΗ από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι σήμερα, έχετε στη διάθεσή σας για να τους συμπεριλάβουμε στην αγωγή.

Αμέσως μετά την ένταξή σας στο δικόγραφο της σχετικής αγωγής που έχει συντάξει η δικηγορική μας εταιρεία με τις συγκεκριμένες νομικές και πραγματολογικές βασεις, θα δικαιούσθε να συμμετάσχετε στην πιλοτική δίκη που πρόκειται να διεξαχθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ασκώντας σχετική παρέμβαση. Το κόστος συμμετοχής σας στην εν λόγω αγωγή που έχει αναλάβει η δικηγορική μας εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, το κόστος συμμετοχής σας στην αίτηση για συμμετοχή σας στην πιλοτική δίκη ανέρχεται σε 20 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3390748 (τηλεφωνικό κέντρο).

Όπως είναι αυτονόητο, η παρούσα ανακοίκωση αφορά τα μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ που δεν έχουν ασκήσει ακόμη αγωγή με τη δικηγορική μας εταιρεία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Tel. (switchboard) + 30 210 33 90 748
Fax + 30 210 33 90 749
http://www.metaxaslaw.gr
[email protected]

Ενημέρωση σχετικά με κληρονομική διαδοχή

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια των ενεργειών που έχουν ανατεθεί στο γραφείο μας από το ΠΑ.ΣΥ.ΦΩΣ και έχοντας γίνει αποδέκτες πολλών σχετικών ερωτημάτων από μέλη σας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, τα μέλη οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναφορικά με τη διεκδίκηση αποκατάστασης της ζημίας τους από την εφαρμογή του Ν.4254/2014:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Νέα σύμβαση, εάν υπάρχει, συναφθείσα στο όνομα του κληρονόμου
 • Αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης, εάν υπάρχει, άλλως πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Ευχαριστούμε,

Δικηγορικό γραφείο Γ. Αντωνακόπουλου

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των συνελεύσεων, την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΣΥΦΩΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 36 συνελεύσεις του συλλόγου μας σε όλη την Ελλάδα όπου τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερωθούν από κοντά για τις δράσεις του συλλόγου, να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους, αλλά και να θέσουν υποψηφιότητα για εκπρόσωποι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ενημέρωση αφορούσε το δικαστικό αγώνα, τις πολιτικές ενέργειες, τη συλλογή υπογραφών για την επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό, την ασφάλιση και συντήρηση των  φ/β εγκαταστάσεων και άλλα ειδικότερα θέματα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ο οικονομικός έλεγχος από την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως επιβάλλει το Καταστατικό, και προσκλήθηκαν οι εκπρόσωποι και τα ιδρυτικά μέλη στην Πανελλήνια Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη.  

Την Κυριακή, 17/3/2019 στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η 5η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΦΩΣ. Παρευρέθηκαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τους Νομούς καθώς και ιδρυτικά Μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ. Τη συνέλευσή μας τίμησε ο Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Παρόντα ήταν επίσης τα συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία για να ενημερώσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το νομικό αγώνα.

» Read more..

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (επαναληπτική)

την  13η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Μεγάρου Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα .

Θέματα

 1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
 2. Ενημέρωση μελών για τις δράσεις του Συλλόγου για τη διετία  2017-2018.
 3. Συζήτηση για την πορεία και τις δράσεις του Συλλόγου
 4. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση του  Νομού στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
 5. Διεξαγωγή εκλογών.
 6. Τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή τους μετά από την 1-1-2019 να  έχουν μαζί τους τη σχετική απόδειξη.

Πληροφορίες: Στεφανίδης  Φώτης  6977473784

Με εκτίμηση,
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (επαναληπτική)

την  14η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 στο Margarona Royal Hotel, Επαρχιακή Οδός Πρεβέζης-Αγίου Θωμά, Πρέβεζα

Θέματα

 1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
 2. Ενημέρωση μελών για τις δράσεις του Συλλόγου για τη διετία  2017-2018.
 3. Συζήτηση για την πορεία και τις δράσεις του Συλλόγου
 4. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση του  Νομού στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
 5. Διεξαγωγή εκλογών.
 6. Τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή τους μετά από την 1-1-2019 να  έχουν μαζί τους τη σχετική απόδειξη.

Με εκτίμηση,
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ