ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

Αγαπητά μέλη, που έχετε ήδη προβεί στην προκαταβολή των 50 ευρώ σε σχέση με τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αποζημιωτικών αγωγών κατά του ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από τη Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες», με την οποία ο Σύλλογος συνήψε σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, αλλά και κάθε επιπλέον μέλος που επιθυμεί τώρα να συμμετάσχει στην εν λόγω νομική διεκδίκηση, ενημερώνεστε  ότι για την κατάθεση των σχετικών αγωγών σας, πρέπει να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

Να αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν τα κάτωθι έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο πρέπει να περιέχει σκαναρισμένα τα σχετικά έγγραφα (όχι φωτογραφίες), ευκρινή και πλήρη, δηλαδή όλα τα φύλλα και όλες τις σελίδες αυτών:

 

α. όσους δυνατόν περισσότερους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. που αφορούν σε περίοδο κατανάλωσης από τον Απρίλιο του 2014 έως και σήμερα,

β. έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό της Δ.Ε.Η. που αφορά σε περίοδο κατανάλωσης προ του Απριλίου του 2014, κατά προτίμηση εντός του 2013,

γ. τη σύμβαση συμψηφισμού με τη Δ.Ε.Η.

 

Επίσης, στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί στη δικηγορική εταιρεία πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:  Ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εάν υπάρχει.

Για λόγους οργάνωσης και ταχείας προόδου της διαδικασίας, παρακαλούνται τα μέλη να αποστείλουν τα προαναφερόμενα έγγραφα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προαναφερόμενη διεύθυνση της Δικηγορικής Εταιρείας.

Εναλλακτικά, τα μέλη μπορούν να αποστείλουν τα προαναφερόμενα έγγραφα ταχυδρομικά, με απλή και όχι συστημένη αποστολή, σε ένα φάκελο που θα περιέχει όλα τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία, στη Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες», Ασκληπιού 154, Τ.Κ. 11471, Αθήνα.

Ο Σύλλογος προώθησε και προωθεί τα σχετικά δικαιολογητικά αλλά είναι καλό να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για επιβεβαίωση.

 

Παρακαλείσθε να ελέγχετε πριν την αποστολή των εγγράφων ότι αυτά είναι απολύτως ευκρινή και πλήρη (και οι 2 σελίδες των λογαριασμών της ΔΕΗ και όλες οι σελίδες της σύμβασης συμψηφισμού), διότι διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η σύνταξη και κατάθεση της αγωγής.

 

Βάσει των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., που θα αποστείλει κάθε μέλος με απώτερη καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2018, θα υπολογιστεί το ποσό που θα ζητηθεί ως αποζημίωση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν αποστείλει όλους τους προαναφερόμενους λογαριασμούς μέχρι την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία, τότε η αποζημίωση που θα ζητηθεί στο όνομά του, αυτονόητα θα περιορίζεται μόνον στο ποσό που θα προκύπτει από τους λογαριασμούς που θα έχει αποστείλει.

Επίσης, ενημερώνουμε τα μέλη που έχουν ήδη προβεί στην προκαταβολή του ποσού των 50,00€ προς τη Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες», ότι για την κατάθεση των αγωγών πρέπει να καταβάλουν άμεσα το υπόλοιπο ποσό των 100,00€ ανά μέλος στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της Δικηγορικής Εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες»:

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR38 0172 0800 0050 8006 0752 020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5080 060752 020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

EUROBANK IBAN: GR38 0260 0990 0003 1020 0542 832

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0099.31.0200542832

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Ως αιτιολογία της κατάθεσης παρακαλούνται τα μέλη να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους και το Α.Φ.Μ. τους. Για λόγους απόλυτης διαφάνειας και ισονομίας έναντι όλων των μελών διευκρινίζεται ότι κανένα μέλος δεν θα περιλαμβάνεται σε σχετική αγωγή αν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει το εν λόγω ποσό.

 

Ενημερώνονται όλα τα μέλη του Σωματείου ότι εάν στο μέλλον τα ενδιαφερόμενα μέλη ξεπεράσουν τα 1.500 (συνολικά), το ποσό χρέωσης κάθε μέλους θα μειωθεί στα 130,00 €. Στην περίπτωση αυτή, το επιπλέον καταβληθέν ποσό ανά μέλος, είτε θα καλύπτει δικαστικά έξοδα για επόμενες ενέργειες (πιλοτική δίκη στο ΣτΕ, εκδίκαση των εν λόγω αγωγών και σε δεύτερο βαθμό και άλλες απαραίτητες νομικές ενέργειες) ή θα επιστραφεί σε κάθε μέλος, εάν τελικά δεν χρησιμοποιηθεί μετά την εκδίκαση στο δεύτερο βαθμό. Συνεπώς τα μέλη παρακαλούνται να ενημερώνουν το Σύλλογο με αποστολή email για τη συμμετοχή τους, σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη.

 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όσα μέλη ασκήσουν την προαναφερόμενη αγωγή δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αίτηση για τη διεξαγωγή πιλοτικής δίκης του Ν. 3900/2010 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία θα καταθέσει η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες», επωμιζόμενοι τα σχετικά έξοδα. Για το ζήτημα της αίτησης για τη διεξαγωγή πιλοτικής δίκης, το οποίο εξάλλου προϋποθέτει την προηγούμενη άσκηση και κατάθεση των αποζημιωτικών αγωγών, θα ενημερωθείτε προσεχώς με ξεχωριστή Ανακοίνωση.

 

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας και στη Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες», τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3390748 ή να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Τα τηλέφωνα των μελών του ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ είναι:

Πρόεδρος: Σώκος Χρήστος, ιδρυτικό μέλος, Αθήνα (2130453089 μετά τις 18:00)

Αντιπρόεδρος: Κούκος Σωτήριος, ιδρυτικό μέλος, Ημαθία (6907538461)

Γραμματέας: Μπουσμαλή Παναγίτσα, εκπρόσωπος Θεσσαλονίκης (6983350363)

Ταμίας: Νάκος Φώτιος, ιδρυτικό μέλος, Αχαΐα (6936567509)

Έφορος: Σπυριδόπουλος Γεώργιος, ΔΣ, Ημαθία (6977373678)

Μέλος: Αλτάνης Δημήτριος, εκπρόσωπος Φωκίδας (6944270318)

Μέλος: Μουμουλέτσας Δημήτριος αναπλ εκπρόσωπος Πιερίας (6983498433)

Comments are closed.