Ενημέρωση μελών Συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ για την κανονική εκδίκαση των αγωγών τους και τις μελλοντικές δικασίμους

Αξιότιμα μέλη με την παρούσα ανακοίνωσή μας σας παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα, ο οποίος εμπεριέχει τις δικασίμους των αγωγών σας, τις αναβολές, που οι αρχικές συζητήσεις πήραν λόγω της αποχής των δικηγόρων και την ημερομηνία κανονικής εκδίκασής τους. Με την ένδειξη συζητήθηκε είναι όσες αγωγές έχουν εκδικαστεί κανονικά μέχρι σήμερα και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Στις υπόλοιπες αναφέρεται η ημερομηνία εκδίκασής τους. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει αρχικά να βρείτε στο σχετικό πίνακα δικασίμων, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας την αρχική ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής σας και στη συνέχεια θα ανατρέξετε στον παρόντα πίνακα για να δείτε την ημερομηνία της συζήτησης της αγωγής σας.

Θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση ως προς την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια του συλλόγου μας, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη δικαστική διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών μας.

Ως προς τις αγωγές που θα εκδικαστούν μελλοντικά κάθε μέλος μας θα λάβει έγγραφη ενημέρωση πριν την δικάσιμο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) αλλά και μηνύματος sms στο δηλωθέν στο σύλλογο κινητό του τηλέφωνο.

 

 

α/α

 

δικασιμοσ – τυχον αναβολη – αποτελεσμα

 1. 19/11/2015 > ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ >

ΑΠΟΦΑΣΗ 1970/16

 2. 14/12/2015 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 30/01/2017 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 13-6-2017 συζητηθηκε
 3. 14/01/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 15/3/2017 συζητηθηκε
 4. 24/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 20/12/2016

> 5-5-17 συζητηθηκε

 5. 28/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 25/1/2017 συζητηθηκε
 6. 28/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 25/1/2017 συζητηθηκε
 7. 29/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 10/1/2017 συζητηθηκε
 8. 30/03/2016 à ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 16/1/2017 συζητηθηκε
 9. 31/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 30/1/2017 συζητηθηκε
 10. 01/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 10/2/2017 συζητηθηκε
 11. 04/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 24/2/2017 συζητηθηκε
 12. 05/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 15/2/2017 συζητηθηκε
 13. 06/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/3/2017 συζητηθηκε
 14. 07/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 10/3/2017 συζητηθηκε
 15. 08/04/2016 à ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 14/3/2017 συζητηθηκε
 16. 11/4/2016 à ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 21/3/2017 συζητηθηκε
 17. 12/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 27/3/2017 συζητηθηκε
 18. 13/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 31/3/2017 συζητηθηκε
 19. 14/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 7/4/2017 συζητηθηκε
 20. 15/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 25/4/2017 συζητηθηκε
 21. 12/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/10/2017

 

 22. 12/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/10/2017

 

 23. 12/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/10/2017

 

 24. 17/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 12/10/2017
 25. 17/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 12/10/2017
 26. 23/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ  24/10/2017
 27. 24/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 25/10/2017
 28. 27-6-2017
 29. 27-6-2017

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη γραμματέα του συλλόγου μας κ. Νάκου στα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Με εκτίμηση
Εκ του Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Αγγελάκη

Comments are closed.