Ο ΠΑΣΥΦΩΣ κατέθεσε αγωγές για επιπλέον 1000 μέλη του

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ συνεχίζει κανονικά το νομικό αγώνα, όπως αποφασίστηκε στις συνελεύσεις των μελών του. Kατέθεσε αγωγές για επιπλέον 1000 μέλη του. Οι αγωγές και άλλες νομικές ενέργειες θα συνεχιστούν σε εντονότερο βαθμό.

Είναι προφανές ότι η κατάθεση Αγωγών και άλλων νομικών ενεργειών από τέτοιο τεράστιο αριθμό πολιτών εναντίον της πολιτείας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική δικαιοσύνη.

Για την ενημέρωση των μελών μας:

> Επιλεγμένα στοιχεία / αποδεικτικά των Αγωγών είναι αναρτημένα εδώ http://www.oikopv.gr/arxeio-nomikwn-energeiwn/

> Τα μέλη μας που συμμετέχουν στις ήδη κατατεθείσες Αγωγές – Ασφαλιστικά – Εξώδικα μπορούν να δουν Πότε και Που εκδικάζεται η υπόθεση τους σε κατάλληλα διαμορφωμένη λίστα, (παρακαλούμε δείτε ΕΔΩ) Στη συγκεκριμένη λίστα, στις αντίστοιχες στήλες, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε:

– τα δύο (2) πρώτα γράμματα του ονόματος σας
– τα δύο (2) πρώτα γράμματα του επωνύμου σας
– τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ σας (στην αντίστοιχη στήλη είναι σε αύξοντα αριθμό για να εντοπίσετε ευκολότερα την περίπτωσή σας)

Η ημερομηνία εκδίκασης καθώς και ο τόπος εκδίκασης της Αγωγής / Ασφαλιστικών φαίνονται στις κατάλληλες στήλες. Η λίστα αυτή θα ενημερώνεται κάθε εβδομάδα για να περιλαμβάνει και τις νέες Αγωγές των μελών μας.

Comments are closed.