ΣτΕ: Παράνομη η είσπραξη ΕΤΜΕΑΡ από αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Νόμιμη από τα νοικοκυριά

Νόμιμη για τους καταναλωτές οικιακής χρήσης, αλλά παράνομη για τις εταιρείες αυτοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ είναι σύμφωνα με δυο διαφορετικές αποφάσεις που εξέδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η επιβολή του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΑΕΡ) που εισπράχθηκε το 2013 μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Tην απόφαση αυτή έλαβε η Ολομέλεια του ΣτΕ με δύο αποφάσεις της (3366 και 3367/2015).

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας που ζητούσε να ακυρωθεί η από 9.7.2013 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία καθορίστηκαν οι τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για το β΄ εξάμηνο του 2013.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι οι αυτοπαραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ και από μονάδες ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, όπως αυτή προβλέπεται από το νόμο 4011/2011 (τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το νόμο 4315/2014), «δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των υποκειμένων στο ΕΤΜΕΑΡ».

Έτσι, η επίμαχη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής κατά το μέρος όπου «δι΄ αυτής οι αυτοπαραγωγοί καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ επιβαρύνονται με το ένδικο τέλος (ΕΤΜΕΑΡ) για την αυτοπαραγόμενη από αυτούς καθαρή ενέργεια, είναι μη νόμιμη».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ αναφέρει ότι «η ενέργεια που παράγεται από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, οι οποίες εξομοιώνονται με μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ, αποτελεί καθαρή ενέργεια και συνεπώς είτε αυτή εγχέεται στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτοκαταναλώνεται από τον παραγωγό της, συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου διείσδυσης καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω χρήσεως φιλικών προς αυτό πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το κυρωθέν με το νόμο 3017/2002 Πρωτόκολλο του Κιότο»

Αντιθέτως, το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή κατοίκων του Λεκανοπεδίου της Αττικής που ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση της ΡΑΕ που καθόριζε τις τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελάτες οικιακής χρήσης Χαμηλής τάσης.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι το ΕΤΜΕΑΡ δεν συνιστά φόρο υπέρ τρίτων επί της ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι το ΕΤΜΑΕΡ προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Δηλαδή, αποτελεί τη συνεισφορά όλων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ.

Πηγή:
http://energypress.gr/news/ste-paranomi-i-eispraxi-etmear-apo-aytoparagogoys-ape-kai-sithya-nomimi-apo-ta-noikokyria

Comments are closed.