Εικοσιπέντε (25) εκδικάσεις του ΠΑΣΥΦΩΣ πήραν αναβολή

Εικοσιπέντε (25) εκδικάσεις του ΠΑΣΥΦΩΣ, όπου αφορούν πάνω από 4000 ιδιοκτήτες οικιακών Φ/Β εναντίον της ΔΕΗ πήραν αναβολή λόγω των απεργιών. Οι χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν υποστεί σοβαρή αδικία από το Νόμο του 2014 και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, μιας και οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι ενώ το παραδέχονται δεν φροντίζουν για το δίκαιο.

Αντίθετα επιλέγουν την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων και τη συσσώρευση του πλούτου στα χέρια λίγων.

ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
1. 12-2-16 >13/4/2016 ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 23/09/2016 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
2. 24/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 20/12/2016
3. 14/12/2015 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 30/1/2017
4. 14/01/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 15/3/2017
5. 28/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 25/1/2017
6. 28/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 25/1/2017
7. 29/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 10/1/2017
8. 30/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 16/1/2017
9. 31/03/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 30/1/2017
10. 01/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 10/2/2017
11. 04/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 24/2/2017
12. 05/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 15/2/2017
13. 06/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/3/2017
14. 07/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 10/3/2017
15. 08/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 14/3/2017
16. 11/4/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 21/3/2017
17. 12/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 27/3/2017
18. 13/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 31/3/2017
19. 14/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 7/4/2017
20. 15/04/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 25/4/2017
21. 12/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/10/2017
22. 12/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/10/2017
23. 12/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 2/10/2017
24. 17/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 12/10/2017
25. 17/05/2016 > ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 12/10/2017

Comments are closed.