Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των συνελεύσεων, την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΣΥΦΩΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 36 συνελεύσεις του συλλόγου μας σε όλη την Ελλάδα όπου τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερωθούν από κοντά για τις δράσεις του συλλόγου, να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους, αλλά και να θέσουν υποψηφιότητα για εκπρόσωποι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ενημέρωση αφορούσε το δικαστικό αγώνα, τις πολιτικές ενέργειες, τη συλλογή υπογραφών για την επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό, την ασφάλιση και συντήρηση των  φ/β εγκαταστάσεων και άλλα ειδικότερα θέματα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ο οικονομικός έλεγχος από την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως επιβάλλει το Καταστατικό, και προσκλήθηκαν οι εκπρόσωποι και τα ιδρυτικά μέλη στην Πανελλήνια Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη.  

Την Κυριακή, 17/3/2019 στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η 5η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΦΩΣ. Παρευρέθηκαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τους Νομούς καθώς και ιδρυτικά Μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ. Τη συνέλευσή μας τίμησε ο Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Παρόντα ήταν επίσης τα συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία για να ενημερώσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το νομικό αγώνα.

5η Πανελλήνια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΦΩΣ

Δόθηκε ο χρόνος σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν τις απόψεις τους, ενώ στους Εκπροσώπους που δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες στη Συνέλευση είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ΔΣ, όπως προβλέπει το καταστατικό. Παράλληλα, και σύμφωνα με το θετικό πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό, το Διοικητικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό για το 2019.

Στη συνέχεια, την Τετάρτη 20/3/2019 συγκροτήθηκε το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του συλλόγου μας σε σώμα, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη με την αντίστοιχη ιδιότητα:

  1. Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος
  2. Σωτήρης Κούκος, Αντιπρόεδρος.
  3. Κων/νος Δημίου, Γενικός Γραμματέας
  4. Φώτης Νάκος, Ταμίας
  5. Κων/νος Φραγκούλης, Έφορος Δραστηριοτήτων
  6. Δημήτριος Αλτάνης, Μέλος
  7. Βούλα Βανδώρου, Μέλος.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και τα απλά μέλη που συμμετείχαν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Προχωράμε ενωμένοι για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας και την προστασία των Φ/Β στέγης, ο αγώνας είναι κοινός και η ισχύς βρίσκεται εν την ενώσει. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη ώστε να φέρουμε θετικές πράξεις, χωρίς πολλά λόγια.

Με εκτίμηση
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Συνέλευση Αττικής

Συνέλευση Θεσσαλονίκης


Comments are closed.