ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Με  την παρούσα μας σας ανακοινώνουμε την νέα σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου μας κατόπιν της νομότυπης παραίτησης του μέλους κ. Κωνσταντίνου Φραγκούλη και την αναπλήρωσή του από το αναπληρωματικό  μέλος κ. Ιωάννη Δημητρίου, αναπλήρωση που εγκρίθηκε με την από 15-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΦΩΣ.

Η νέα σύνθεση έχει ως κατωτέρω:

  • Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
  • Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
  • Μαρία Αγγελάκη, Γενικός Γραμματέας.
  • Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Αθηνών και περιχώρων.
  • Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
  • Φώτιος Νάκος, Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
  • Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων περιφέρειας.

Το παρόν Δ.Σ. δεσμεύεται να φανεί αντάξιο των προσδοκιών των μελών του Συλλόγου, με δεδομένο το κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που διακατέχει τα μέλη του.

20 Μαρτίου 2017
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Comments are closed.