Ανακοίνωση Δικηγορικού Γραφείου προς μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ

Αγαπητοί φίλοι.

Με την παρούσα απευθύνομαι σε καθέναν από εσάς ως μέλος του ΠΑΣΥΦΩΣ και ως «φυσικό» εντολέα του γραφείου μας.

Κατ΄ αρχάς πρέπει να γνωρίζετε ότι από κοινού με το ΔΣ του Συλλόγου σας, έχουμε αποκρούσει επιτυχώς ήδη περαιτέρω απόπειρες «επιθέσεων» εναντίον του φ/β σας. Να μην αμφιβάλλει κανείς ότι ο σύλλογος σας και ιδίως η μαζικότητα του έχει αποτρέψει και άλλα επαπειλούμενα δεινά εις βάρος της περιουσίας σας – λεπτομέρειες θα ακουστούν στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, ήτοι στη ΓΣ.

Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι αυτονόητα επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή σας και η  συνέχιση της έμπρακτης στήριξής σας στον ΠΑΣΥΦΩΣ.

Κατά δεύτερο, μετά από εγκριτική καταστατική ΓΣ, από κοινού με το ΔΣ του Συλλόγου σας, έχει χαραχθεί και συμφωνηθεί εγγράφως μια σαφής στρατηγική νομικών ενεργειών, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται για λόγους νομικούς και ουσιαστικούς κατ’ αρχήν να μην διεξάγουμε έναν «πόλεμο αστραπή» στο ΣτΕ, αλλά μια μάχη στα πολιτικά δικαστήρια και δη στο ΕιρΑθ.

Και η απόφαση αυτή είναι σωστή.

Όχι επειδή το πρέσβευε ήδη κάθε σώφρων δικηγόρος και καθηγητές Νομικής πριν καν εγκαινιάσουμε τυπικά συνεργασία, αλλά επειδή έχει γίνει επεξεργασία άπειρων ωρών και συσκέψεων για το θέμα αυτό μεταξύ του γραφείου μας και του συλλόγου.

Στην μάχιμη δικηγορία δεν αποκλείουμε τίποτα βέβαια.

Και αυτό έχει σαφώς αποτυπωθεί και στο συμφωνητικό που υπάρχει μεταξύ του ΠΑΣΥΦΩΣ και του δικηγορικού μας γραφείου, όπου περιγράφονται ρητώς και εναλλακτικοί δρόμοι που θα εξετασθούν όμως στην ώρα τους βάσει σχεδίου.

Ομολογουμένως υπάρχει μια καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στην μεγαλύτερη αποχή δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από συστάσεως του ελληνικού κράτος σε καιρό ειρήνης. Ενώ είχαμε φροντίσει να έρθουν τα δικαστήρια εντός μηνών από της καταθέσεώς τους κάτι εξαιρετικά δύσκολο για δικαστήρια Αθηνών, είχαμε μέχρι και «συμφωνήσει» με τους δικηγόρους της ΔΕΗ ότι δεν θα ζητήσουν αναβολή, μας «έπιασε» η αποχή και μας πήγε πίσω στο πρόγραμμα.

Ωστόσο δεν πρέπει να καταλαμβανόμεθα από «πανικό» και ανυπομονησία. Σίγουρα όλοι θέλουμε ταχεία εκκαθάριση της υπόθεσης αλλά και το σημαντικότερο δικαίωση. Δεν πρέπει να θέλουμε εδώ και τώρα μια απόφαση όποια και να είναι αυτή. Γιατί αυτός θα ήταν ο εύκολος δρόμος (και ίσως ο συμφερότερος για κάποιο δικηγορικό γραφείο, το οποίο θα προέτασσε τα δικά του συμφέροντά, έναντι αυτών των εντολέων του).

Πρακτικά: θα αναμείνουμε την πρώτη απόφαση από το ΕιρΑθ, η οποία θα είναι όμως μια πρώτη απόφαση και όχι καταλύτης εξελίξεων, είτε είναι καλή, είτε είναι κακή. Θα περιμένουμε αναγκαστικά και τουλάχιστον δυο / τρεις ακόμα αποφάσεις – δίκες  και ακολούθως θα εκτιμήσουμε εκ νέου την κατάσταση, ως δηλαδή είχαμε εξαρχής προδιαγράψει.

Αν και δεν είστε εν στενή εννοία επιχειρηματίες, σας καλώ να σκεφτείτε τρόπον τινά «επιχειρηματικά». Δια της ενεργούς συμμετοχής σας στον ΠΑΣΥΦΩΣ και της συνέχισης της στήριξής σας σε αυτόν πράττετε το μείζον, δίνοντας το έλασσον.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Dr. jur. (Heidelberg) Ηλίας Κολλύρης, LL.M., Μ.Δ.Ε. – Δικηγόρος

Comments are closed.