ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ

Αγαπητά μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η σημαντική δίκη για την παραβίαση των υπογεγραμμένων συμβάσεων μας με ημερομηνία 09/03/2020 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αναβάλλεται αυτεπαγγέλτως με ευθύνη της Εισηγήτριας του ΣτΕ μετά την παρέμβαση που άσκησε ο ΔΕΔΔΗΕ. Νέα ημερομηνία δικασίμου ορίστηκε η Δευτέρα 04/05/2020.

Comments are closed.