Η ανταπόκριση των πολιτικών κομμάτων στα ζητήματα των Φωτοβολταϊκών Στέγης

Τα ζητήματα που αφορούν τα Φ/Β στέγης πηγάζουν από την ακολουθούμενη πολιτική και κάθε τέσσερα έτη δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εκφραστούν.

H ενέργεια και οι ΑΠΕ είναι πλέον πολύ σημαντικές παράμετροι για την οικονομία των νοικοκυριών και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ επιθυμώντας να ενημερώσει τα μέλη του, αλλά και τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τα Φ/Β στέγης, έστειλε στα κόμματα σχετική επιστολή που προσυπογράφεται από 14.307 πολίτες, όπως και συγκεκριμένα ερωτήματα για τα Φ/Β στέγης. Σε δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη των κομμάτων. Μέχρι τη Δευτέρα 16/5 ανταποκρίθηκαν τα κόμματα ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις τους. Αν έχουμε απάντηση και από κάποιο άλλο ακόμα θα την αναρτήσουμε άμεσα.

1)     Οι ΑΠΕ σε επίπεδο κατοικίας είναι μια καλή λύση για τα ελληνικά νοικοκυριά όπου η πολιτεία θα πρέπει να στηρίζει;

2)     Θεωρείται πως ο μνημονιακός Ν.4254/2014 που παραβίασε τις υπογεγραμμένες συμβάσεις των Φ/Β στέγης ορθώς διατηρείται μέχρι και σήμερα;

3)     Εφόσον εκλεγεί το κόμμα σας, δεσμεύεστε να αναλάβετε πρωτοβουλία αναθεώρησης του Ν. 4254/2014 για τα Φ/Β στέγης ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις ανάμεσα στη ΔΕΗ και τα νοικοκυριά;

4)     Την τελευταία δεκαετία, ενώ άλλες κατηγορίες ΑΠΕ αναπτύχθηκαν, τα Φ/Β στέγης έμειναν σχεδόν στάσιμα και μόνο μια στις 100 ενεργές κατοικίες φέρουν Φ/Β στέγης στην Ελλάδα, ποια είναι η άποψή του κόμματός σας πάνω σε αυτό;

5)     Συμφωνείτε με την αύξηση της μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος των νέων Φ/Β στέγης και θα αναλάβετε άμεσα δράση πάνω σε αυτό εάν εκλεγείτε;

6)     Συμφωνείτε με τον εικονικό συμψηφισμό στην αυτοπαραγωγή (virtual net metering) και θα αναλάβετε άμεσα δράση πάνω σε αυτό;

7)     Συμφωνείτε με την αμοιβή της πλεονάζουσας παραχθείσας ενέργειας στην αυτοπαραγωγή και θα αναλάβετε άμεσα δράση πάνω σε αυτό;

 

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: ΚΙΝΑΛ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-Θέσεις-για-τις-ΑΠΕ και τα ΦΒ στεγης

ΜέΡΑ25: ΜΕΡΑ25-Ερωτήσεις -Απαντήσεις

Comments are closed.