ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ

Αξιότιμα  μέλη

Επανερχόμαστε σε συνέχεια του από 19/1/2018  e mail  που εστάλη σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας  και αναρτήθηκε και στο  site   www.oikopv.gr  του ΠΑΣΥΦΩΣ.    Για διευκόλυνσή σας, ξαναστέλνουμε το εν λόγω email  και σας παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες με ερωτοαπαντήσεις στο τέλος του παρόντος, κατόπιν σχετικών και ερωτημάτων που εν τω μεταξύ  δεχθήκαμε.

Επίσης  παρακαλούμε όσους  έχουν ήδη καταθέσει  ή καταθέτουν την προκαταβολή ή και εξόφληση ύψους 206 ευρώ,  να αποστείλουν  σκαναρισμένα  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο E-mail: [email protected] ,    για κάθε φ/β  τα έγγραφα που ζητά το δικηγορικό γραφείο για να μη  χρονοτριβούμε στις διαδικασίες.  (παρακαλούμε μη αφήσετε την αποστολή  για τελευταία στιγμή για  να διευκολυνθούν οι εργασίες όλων)

Ως θέμα του ηλεκτρονικού αρχείου που θα αποστείλετε,   να αναγράφετε:  Το ονοματεπώνυμό σας  (πχ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ) το ΑΦΜ σας – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Η προώθηση των στοιχείων σας  στο δικηγόρο θα γίνει αμέσως μόλις   ανακοινωθεί  το προς εξόφληση ποσό και γίνει η εξοφλητική κατάθεση για τα Διοικητικά  Δικαστήρια.

 

Στις διαδικασίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα ταμιακά ενήμερα  μέλη.  Για τις καταθέσεις των μελών, τυχόν εκκρεμότητες από συνδρομές  κλπ   θα ενημερώνεται τακτικά αρχείο  excel   στο  site    www. oikopv.gr    http://www.oikopv.gr./    που θα δημιουργηθεί άμεσα με τον τίτλο   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  & ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ –

Ως εκ τούτου για κάθε φ/β στέγης  παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε με ε μειλ στο [email protected] ,      τα εξής:

1)   Συμπληρώνετε  τα στοιχεία για κάθε μέλος  κάτοχο φωτοβολταϊκού στέγης  όπως τα ζητά το δικηγορικό γραφείο-  Μεγάλη προσοχή στην ορθότητα των στοιχείων που  αποστέλλονται  )                   

 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  , όνομα Πατέρα,   όνομα Μητέρας
 • Δ/νση κατοικίας
 • Ταχυδρομικος Κώδικας
 • ΑΦΜ
 • ΔΟΥ
 • Δ/νση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού στέγης

 

2) Εν συνεχεία  σκανάρετε  και επισυνάπτετε  τα κάτωθι  έγγραφα:

 • Σύμβαση Συμψηφισμού με την ΔΕΗ   (μεγάλη προσοχή να μη λείπουν σελίδες όταν το στέλνετε. Το δικηγορικό γραφείο δεν μπορεί να το προωθήσει στα δικαστήρια και θα πρέπει να το ξαναστείλετε, οπότε θα καθυστερήσει το θέμα σας)
 • Ένα εκκαθαριστικό λογαριασμό ΔΕΗ έως τέλος 2013   (με την συμβατική τιμή)
 • Ένα εκκαθαριστικό λογαριασμό ΔΕΗ απο  τέλος 2014 (με τη τελική κουρεμένη τιμή)
 • Εφ΄όσον υπάρχει δάνειο για το φ/β,  την δανειακή σύμβαση και ένα  μηνιαίο ενημερωτικό της τραπέζης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,   και μόνο για τις περιπτώσεις των  μέχρι 2 φωτοβολταϊκών αυστηρά μέσα στην ίδια οικογένεια

 

 

Εν συνεχεία  λαμβάνετε εκ νέου το  ε μειλ που εστάλη σε όλα τα μέλη την 19/1/18 και ακολουθούν  οι  απαντήσεις επί των συχνότερων ερωτήσεων που μας έγιναν.

Αξιότιμα μέλη,

Σας ενημερώνουμε πως ανατέθηκε ήδη η  σχετική εντολή του συλλόγου μας στην δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς και Συνεργάτες» για την εκπόνηση της σχετικής αποζημιωτικής αγωγής των μελών μας στα διοικητικά πρωτοδικεία και το εν συνεχεία αίτημά μας για πιλοτική δίκη στο ΣΤΕ.

Για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις αγωγές στα Διοικητικά Πρωτοδικεία απαιτείται η άμεση κατάθεση του ποσού των 50,00 ευρώ ως προκαταβολής στον λογαριασμό του συλλόγου της Τράπεζας Πειραιώς: 6213-135718-667, ΙΒΑΝ: GR38 0171 2130 0062 1313 5718 667, Δικαιούχος: ΠΑΣΥΦΩΣ έως τις 31-1-2018. Στην κατάθεση αυτή θα αναγράφεται ως αιτιολογία «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΑΦΜ εκάστου μέλους, ενώ θα κάθε μέλος θα δηλώνει ταυτόχρονα με την κατάθεση αυτή και την πρόθεσή του για την ανάθεση της σχετικής εντολής εκπροσώπησής του από την ανωτέρω δικηγορική εταιρεία.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής εκάστου μέλους σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες και υψηλά δικαστικά έξοδα και ΦΠΑ για την εκπροσώπηση από την ανωτέρω δικηγορική εταιρεία, κατά την κατάθεση της σχετικής αγωγής, συζήτησή της και έκδοση απόφασης στα διοικητικά πρωτοδικεία, κατάθεση αιτήσεως πιλοτικής δίκης στο ΣτΕ και εφόσον η τελευταία αυτή γίνει δεκτή, η αμοιβή συζήτησης της υπόθεσης στο ΣτΕ, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μελών που θα συμμετάσχουν, με μάξιμουμ ποσό κατ΄ άτομο το ποσό των 206,00 ευρώ, ποσό που θα μειώνεται προοδευτικά, όσο αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων μελών. Προς τούτο είναι αναγκαία η συμμετοχή όσων των δυνατόν περισσοτέρων από εμάς και για την μείωση του κόστους συμμετοχής κατ΄ άτομο, αλλά κυρίως γιατί όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κατά την υποβολή του αιτήματός μας για πιλοτική δίκη στο ΣτΕ και θετική έκβαση αυτού.

Εφ’ όσον υπάρχουν στην ίδια οικογένεια 2 κάτοχοι οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος, με την επίδειξη  σχετικού εγγράφου (στην έννοια της οικογένειας περιλαμβάνονται, γονείς, παιδιά και σύζυγος) θα πληρωθεί μόνο για τον ένα εκ των δύο το τελικό κόστος.

Άμεσα, εντός του Φεβρουαρίου θα ενημερωθούν τα μέλη για το υπόλοιπο της καταβολής,  για να προχωρήσει η κατάθεση της αγωγή τους.

Αφού κατατεθούν τα δικόγραφα των αγωγών μας στα διοικητικά πρωτοδικεία θα ακολουθήσει αίτημα για πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την ίδια δικηγορική εταιρεία και εφόσον αυτό γίνει δεκτό συζήτηση της υπόθεσής μας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Δεδομένου πως τα χρονικά περιθώρια για ενέργειες μας στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της μονομερούς και βλαπτικής για τα συμφέροντά μας μείωσης της υπογεγραμμένης εγγυημένης τιμής κιλοβατώρας εκπνέουν σύντομα, με την πάροδο πενταετίας από τον νόμο που επέβαλε τις μειώσεις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν απόφαση μέλους να μην συμμετέχει στις διοικητικές αγωγές σημαίνει αυτόματα και την εξαίρεσή του από όποια θετική απόφαση υπάρξει στο μέλλον για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν.

Σας καλούμε, λοιπόν, ώστε όλοι μαζί να συμμετέχουμε στην κοινή μας προσπάθεια για την τελική μας δικαίωση έναντι της αδικίας που το κράτος παράνομα και αδικαιολόγητα μας επέφερε.

ΑΘΗΝΑ 19-1-2018

ΤΟ Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

 

 

 1. Συχνότερες ερωτήσεις μελών και απαντήσεις επί του ανωτέρω:

 

  1. Ο αριθμός των ταμιακά ενήμερων μελών που συμμετέχει με το ανώτατο ποσό των 206 ευρώ είναι απεριόριστος?

Απάντηση:  Όχι δεν είναι:  Δεδομένου πως το ΔΣ δεν έχει πραγματική εικόνα για τον αριθμό των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στις νομικές ενέργειες στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο εν συνεχεία αίτημα πιλοτικής δίκης στο ΣΤΕ, και καθότι πολλά εγγεγραμμένα μέλη δεν είναι ταμιακά ενήμερα για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής,   το ποσό των 206 ετέθη για έναν αριθμό μελών έως 500.  Για  άνω των 500 η τιμή είναι 186 ευρώ. Αν έχουμε όμως πραγματικά στοιχεία για τον αριθμό των ενδιαφερομένων μέσω της κατάθεσης της προκαταβολής και έως 31/1/18 μπορούμε να συζητήσουμε πλέον επί πραγματικών και όχι υποθετικών δεδομένων. Αυτό για το σύνολο των νομικών ενεργειών που αναφέρονται στην ως άνω ενημέρωση μας.

  1. Γιατί τίθεται ως καταληκτική ημ/νια η 31/1/2018.

Ως σύλλογος δεν μπορούμε να δεσμεύουμε για ικανό χρονικό διάστημα τα χρήματα μελών μας που έχουν καταθέσει την προκαταβολή και θέλουν να προχωρήσει άμεσα το θέμα τους, και να αναμένουμε  όσους πιθανόν  θέλουν το χρόνο τους να αποφασίσουν. Το δικηγορικό γραφείο είναι έτοιμο να προχωρήσει και οι  όποιες χρονικές καθυστερήσεις δεν είναι προς όφελός μας.

  1. Πως γνωρίζω ότι κατατέθηκαν τα χρήματα που κατέβαλα και περάστηκαν σωστά στο όνομά μου.

Απάντηση: Το αρχείο  excel  που βρίσκεται στο  site μας  www.oikopv.gr   θα εμπλουτιστεί  άμεσα και θα δίδεται η ενημέρωση για το ποσό και ημ/νία κατάθεσης εκάστου. Επειδή η διαδικασία γίνεται στο χέρι (όχι αυτόματα) παρακαλούμε να ελέγχετε από την επόμενη εβδομάδα ότι το ποσό που εμφανίζεται στη μερίδα σας είναι σωστό. Σε περίπτωση ίδιας οικογένειας το ποσό προκαταβολής που θα εμφανίζεται θα είναι 25 ευρώ ανά μέλος της ίδιας οικογένειας. Το αυτό θα ισχύει και για τις εξοφλήσεις που έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν.

  1. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν και τα αδέλφια  ξαδέλφια κλπ?

Απάντηση:  Όχι. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν μόνο μέλη της ίδιας αυστηρά και μόνο οικογένειας εφόσον έχουν δεύτερο και μόνο φ/β ακόμα. Εξαιρέσεις δεν γίνονται.

  1. Δεν μπορώ να βρω εύκολα τα στοιχεία μου στο  excel  αρχείο του www.oikopv.gr

Δεδομένου πως ο σύλλογος δεν έχει τους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για μηχανογραφική υποστήριξη, η γραμματέας του συλλόγου καταχωρεί στο χέρι τα δεδομένα που της δίδονται, σε μία βάση δεδομένων σε αρχείο  excel που έχει δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό ο σύλλογος .   Για να μπορέσετε να βρείτε πιο εύκολα τα στοιχεία σας, σχετικά με την υπόθεσή σας στα αστικά δικαστήρια, τα υπόλοιπα συνδρομών σας,  τις προκαταβολές ή εξοφλήσεις που καταθέτετε για το Διοικητικά Δικαστήρια  θα πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο  excel, να πάτε στην αρχή της σελίδας που άνοιξε  και να πατήσετε  Ctrl  και F.   Θα σας ανοίξει ένα παράθυρο και εκεί θα πρέπει να συμπληρώσετε  τα τελευταία ψηφία του  ΑΦΜ σας και να πατήσετε «αναζήτηση σε όλα  (find all)».  Σας βγάζει σε μια σειρά και αριστερά του ΑΦΜ ελέγχετε εάν τα αρχικά του ονοματεπωνύμου ταυτίζονται με τα δικά σας.  Εάν ναι είστε εσείς, διαφορετικά πατάτε πάλι στο «αναζήτηση» μέχρι να βρείτε το δικό σας.

 

  1. Η αγωγή μου εκδικάστηκε πρόσφατα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και δεν έχει βγει απόφαση. Μπορώ να συμμετέχω στα διοικητικά δικαστήρια:

Ναι η μια διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την άλλη, μπορείτε να συμμετέχετε στις αγωγές των διοικητικών δικαστηρίων,  μάλιστα το σχετικό σας δικαίωμα παραγράφεται περί το τέλος Μαρτίου του 2019.

  1. Θα κληθώ να καταβάλλω κάποια χρήματα για τις εφέσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων.

Ναι, εφόσον έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αγωγής στην οποία ενταχθήκατε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών θα καταβάλλετε σε μεταγενέστερο χρόνο εντός του έτους μία πρόσθετη αμοιβή για την έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το κόστος της οποίας θα είναι περί τα 15-20 ευρώ ανά άτομο . Ως μια τάξη μεγέθους σας ενημερώνουμε πως μόνο τα δικαστικά κλπ έξοδα ανά δικόγραφο, με σημερινές τιμές,  είναι περί τα 600-650 ευρώ ανά δικόγραφο, (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή και ΦΠΑ του δικηγορικού γραφείου). Το ποσό των 15-20  υπολογίστηκε για 600 άτομα,  αφορά δικαστικά έξοδα και αμοιβή με ΦΠΑ και αν υπερβεί η συμμετοχή τους 600,  τότε το κόστος θα είναι χαμηλότερο.

  1. Αν για την αγωγή μου έχει εκδοθεί παραπεμπτική απόφαση θα πληρώσω κάτι εξτρά:

Ναι αν επί της αγωγής σας στο Ειρηνοδικείο έχει εκδοθεί ή θα  εκδοθεί στο μέλλον (για όσες δικάστηκαν πρόσφατα) παραπεμπτική απόφαση για συζήτηση της  υπόθεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο θα καταβάλλετε επίσης ένα πολύ μικρό ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα συζήτησης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και θα εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά δικόγραφο.

 

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ:  ενημερώνουμε πως στο γραφείο ΑΘΗΝΩΝ, στην οδό Σαλαμίνος 39 και Μητροπόλεως,  Μαρούσι, θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1/2018 και ώρα 14.00  συνολική ενημέρωση των μελών για τα δικαστικά και άλλα θέματα που τους απασχολούν και για μια ώρα περίπου.    Την ενημέρωση αναλαμβάνουν  η Πρόεδρος  κα Βανδώρου Παρασκευή και η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου κα Αγγελάκη Μαρία, και προσκαλούμε όσα μέλη Αθηνών  και περιχώρων επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα,  να παρευρίσκονται την ως άνω οριζόμενη ώρα στο χώρο του γραφείου.

Comments are closed.