Ενημέρωση για προφυγή κατά ΡΑΕ

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την συζήτηση της υπ’ αρ. κατ. ΠΡ532/2019 προσφυγής, που έχουμε ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της ΡΑΕ, η οποία είχε προσδιορισθεί για τις 22 Οκτωβρίου 2020, κατόπιν ματαίωσης από την 30 η .4.2020, ότι η συζήτηση αυτής αναβλήθηκε για την 11 η .3.2021, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης διοικητικού φακέλου από την ΡΑΕ. Σας γνωρίζουμε ότι για την νέα δικάσιμο δεν θα χρειαστεί καμία περαιτέρω ενέργεια από τα μέλη σας.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020
Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος

Comments are closed.