ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητά μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ

Η προκαταβολή των 50 ευρώ καταβλήθηκε ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων μελών για τη συνέχιση του δικαστικού αγώνα, και στη συνέχεια να συναφθούν οι σχετικές συνεργασίες με ένα ή περισσότερα νομικά γραφεία. Το ενδιαφέρον των μελών ήταν μεγάλο και δείχνει ότι όλοι έχουμε κατανοήσει την ανάγκη συνέχισης του αγώνα για εξεύρεση δίκαιης λύσης, αλλά και για μελλοντική προστασία των εγκαταστάσεών μας.

Στο πλαίσιο αυτό συνεχίσαμε και διευρύναμε τις επαφές και με άλλα νομικά γραφεία και σε άλλη βάση πλέον (γνωρίζοντας τον αριθμό των ενδιαφερομένων μελών) και με τη δυνατότητα υπογραφής πλέον του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας. Παράλληλα, η διερεύνηση αυτή συνεπικουρείται από νομικούς, εκ των οποίων κάποιοι είναι μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ.

Στη φάση αυτή, λάθη παραλήψεις και βιαστικές κινήσεις δεν μας επιτρέπονται, για αυτό εξετάζονται όλες οι παράμετροι ενδελεχώς. Διερευνώνται τόσο οι εναλλακτικές νομικές τακτικές όσο και το κόστος ανά μέλος ώστε να μη δρα αποτρεπτικά και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Αυτή η προσπάθεια μπορεί να προκαλεί μια καθυστέρηση λίγων ημερών, αλλά μας προστατεύει από τα τυχόν λάθη και παραλήψεις που θα συναντήσουμε μπροστά μας και μπορούν ακόμα και να οδηγήσουν σε αδιέξοδο ή να στείλουν στον καιάδα την όποια νομική διεκδίκηση.

Επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, σύμφωνα με το καταστατικό μας, την όποια απόφαση πρόκειται να λάβει τελικά η Γενική Συνέλευση τις επόμενες ημέρες. Θα λάβετε άμεσα ενημέρωση.

Επιπλέον στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Αθηνών της 17ης Μαρτίου και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της 24ης Μαρτίου προέκυψε το κάτωθι επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο:

Σώκος Χρήστος, ιδρυτικό μέλος, Αθήνα (2130453089 μετά τις 18:00)
Κούκος Σωτήριος, ιδρυτικό μέλος, Ημαθία (6907538461)
Σερέτης Κων/νος, ιδρυτικό μέλος, Αθήνα (6946213177)
Μπουσμαλή Παναγίτσα, εκπρόσωπος Θεσσαλονίκης (6983350363)
Νάκος Φώτιος, ιδρυτικό μέλος, Αχαΐα (6936567509)
Αλτάνης Δημήτριος, εκπρόσωπος Φωκίδας (6944270318)
Σπυριδόπουλος Γεώργιος, ΔΣ, Ημαθία (6977373678)

Με αίσθημα ευθύνης εργαζόμαστε για το καλύτερο.

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του ΔΣ.

Comments are closed.