Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για τα Φ/Β στέγης από τον Κρίτων Αρσένη του ΜΕΡΑ25

Ο Βουλευτής κ. Κρίτων Αρσένης έφερε το ζήτημα των φωτοβολταϊκών στέγης προς συζήτηση στη Βουλή για τη Δευτέρα 15/2/2021 (~15.00).Ο κ. Αρσένης αναφέρεται στις υπερβολικές περικοπές των υφιστάσταμενων Φ/Β στέγης και στη μη ισότιμη μεταχείρισή τους ως προς τα δεκαπλάσια αγροτικά πάρκα (Φ/Β στέγης αντίστοιχου τριμήνου με Φ/Β πάρκα αμείβονται λιγότερο ανά παραχθείσα kWh). Επίσης, επισημαίνει την απουσία μέριμνας για την εγκατάσταση νέων Φ/Β στέγης παρά τα σοβαρά πλεονεκτήματά τους. Τουναντίον μάλιστα, η πρόσφατη μείωση της ισχύος από 10kW σε 6kW προκαλεί πολλά ερωτήματα.Ο κ. Αρσένης είναι σε επικοινωνία με τον ΠΑΣΥΦΩΣ και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις αδικίες που υφίστανται τα Φ/Β στέγης στη χώρα, αλλά και για τις δυνατότητες τους.

Επίκαιρη_ερωτηση_Κρίτων_Αρσένης.pdf

Comments are closed.