Επιστολή ΠΑΣΥΦΩΣ προς τον Υπουργό κ. Σκρέκα: να δoθούν ουσιαστικά κίνητρα για την εγκατάσταση νέων Φ/Β στέγης

Τα ζητήματα που αφορούν τα Φωτοβολταϊκά Στέγης συνεχίζουν να μένουν στο ψυγείο από το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο οι δυνατότητες και το ενδιαφέρον από πολλές χιλιάδες νοικοκυριά είναι μεγάλο. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ απέστειλε στο ΥΠΕΝ σχετική επιστολή στην οποία τεκμηριώνει ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ θα πρέπει να αυξηθεί στα 20kWp και όχι να περιοριστεί στα 6kWp.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή.

     Προς: Υπουργό κ. Κώστα Σκρέκα

      Κοιν.:   – Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
      – Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνη  Γεωργιάδη

31/3/2021                          
Αρ.Πρωτ.: 9                        

Θέμα: Απουσία μέριμνας και αδικίες για τα Φ/Β στέγης

Σχετ.: –  το με Αρ.Πρωτ.: 10/22-07-2019 έγγραφο ΠΑΣΥΦΩΣ
–     το με Αρ.Πρωτ.: 1/10-4-2020 έγγραφο ΠΑΣΥΦΩΣ
–     το με Αρ.Πρωτ.: 7/26-10-2020 έγγραφο ΠΑΣΥΦΩΣ
–     το με Αρ.Πρωτ.: 1/11-1-2021έγγραφο ΠΑΣΥΦΩΣ

Αξιότιμε Υπουργέ κ. Σκρέκα,

Ήδη ο ΠΑΣΥΦΩΣ, σε προγενέστερες επιστολές του προς το Υπουργείο, ζήτησε διευκρινίσεις για την τότε τιμή-κίνητρο των 8,7 λεπτών ανά kWh που αφορούσε την εγκατάσταση ενός οικιακού Φ/Β μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος 6kW (<10kW) δοθέντος ότι όλοι οι υπολογισμοί οδηγούσαν σε απόσβεση της επένδυσης άνω των δέκα (10) ετών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανό κίνητρο για τα νοικοκυριά.

Σε συνέχεια της από 1/3/2021 συνάντησης και υποθέτοντας ότι το Υπουργείο με την τωρινή του ηγεσία, δύναται να επανεκτιμήσει εκ νέου κάποιες από τις πτυχές της προαναφερθείσας περίπτωσης, επανέρχεται, προκειμένου να συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ως εκπρόσωπος σε 7.500 ιδιοκτήτες Φ/Β στέγης, έχει επεξεργαστεί στατιστικά δεδομένα παραγωγής για πάνω από 10 χρόνια. Για τις υπάρχουσες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κατέληξε  στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ø  Ένα Φ/Β σύστημα των 10kW περιλαμβάνει περίπου 35-40 φωτοβολταϊκά πάνελ (~250Watt/πάνελ) ανάλογα με το είδος τους (μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά, κ.τ.λ.).

Ø  Η ετήσια παραγωγή ενέργειας για το εν λόγω Φ/Β είναι της τάξεως των 14.500kWh.

Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένα άλλαξαν. Ήδη, σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Γεώργιο Βόκα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά πάνελ των 400Watt έχοντας σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις μήκους και πλάτους με αυτά των 250Watt/πάνελ, ενώ δεν αργεί και η εμπορική χρήση των Φ/Β πάνελ 500Watt. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο εμβαδό που καταλάμβανε το 2011 ένα σύστημα των 10kW, μπορεί να καταλαμβάνεται από ένα σύστημα των 15-20kW.

Ταυτόχρονα, τα Φ/Β πάνελ κατασκευάζονται με υψηλής ποιότητας υλικά και είναι πιστοποιημένα και για ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνεπώς, τα νέα Φ/Β πλαίσια είναι ποιοτικότερα και έχουν υψηλή απόδοση που μπορεί να φθάσει έως και 22%. Επομένως, για μια εγκατάσταση που θέλουμε να έχει συγκεκριμένη ισχύ, η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πάνελ υψηλής και χαμηλής απόδοσης είναι ο χώρος εγκατάστασης που απαιτούν. Πλέον, στον ίδιο χώρο μπορεί να εγκατασταθεί σήμερα ένα Φ/Β σύστημα μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος (από +60% έως +100% σε σχέση με την ήδη εγκατεστημένη ισχύ), παράγοντας μεγαλύτερη ετήσια ενέργεια και αποφέροντας ικανοποιητικότερα οικονομικά οφέλη στο νοικοκυριό, το δε IRR είναι της τάξεως του 10-12%.

Εκτός των ανωτέρω είναι γνωστά και τα ευρύτερα οφέλη (θετικές εξωτερικότητες, επικουρικές υπηρεσίες) που προκύπτουν από την ενσωμάτωση Φ/Β στα σπίτια. Τα μικρά Φ/Β στις στέγες ως μονάδες Διεσπαρμένης Παραγωγής έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ προσδιόρισε σε προηγούμενη μελέτη που ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) κάποια εξ αυτών. Προφανώς, τα διάφορα οφέλη κατανέμονται τόσο στο διαχειριστή του δικτύου όσο και στους προμηθευτές και καταναλωτές στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Η ακριβής ποσοτικοποίηση των παραπάνω οφελών καθώς και η κατανομή τους καθίσταται σημαντική διαδικασία στο νέο τοπίο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και στο πλαίσιο των μελλοντικών δικτύων διανομής (Μικροδίκτυα, Έξυπνα Δίκτυα). Είναι σημαντικό να υπάρχουν συνθήκες και κίνητρα κατάλληλα για μικρές επενδύσεις.

ΟΦΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ Φ/ΒΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ
ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε νέους μετασχηματιστές και καλώδια διανομής)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ (μικρότερο το κόστος παραγωγής από Φ/Β έναντι άλλων πηγών ενέργειας)ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (τοπική παραγωγή και κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (αρκεί η εκτεταμένη διείσδυση μικρών Φ/Β)ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΑΣΕΩΣ (σε περιπτώσεις μεγάλης ζήτησης)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (CO2)ΟΛΟΙ

Δοθέντος ότι τα Φ/Β στα σπίτια είναι βαθμωτά συστήματα και εύκολα επεκτάσιμα και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως ΠΑΣΥΦΩΣ προτείνουμε στο Υπουργείο τα κάτωθι προς εξέταση:

– Επέκταση της μέγιστης Φ/Β εγκατεστημένης ισχύος στα σπίτια (στέγες, δώματα, κ.τ.λ.) στο επίπεδο των 20kWp. Η επέκταση να περιλαμβάνει και τους προηγούμενους ιδιοκτήτες Φ/Β στέγης, εφόσον υπάρχει επιπλέον κατάλληλος χώρος στις οικίες τους.

– Κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιάς τεχνολογίας πανέλων και αντιστροφέων με νέα υψηλότερης απόδοσης σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ή/και αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου (EV).

Δέον να τονιστεί, ότι η ενσωμάτωση διεσπαρμένων αποθηκευτικών πόρων σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί τη νέα μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας βοηθώντας τεχνικά, λειτουργικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (διαχειριστές, παραγωγοί, προμηθευτές, καταναλωτές).   

Εφόσον το Υπουργείο μας γνωρίσει ότι επιθυμεί να εστιάσει και να εμβαθύνει περισσότερο στα εν λόγω ζητήματα, ο ΠΑΣΥΦΩΣ σε συνεργασία με τους επιστημονικούς του συμβούλους είναι στη διάθεσή του να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή τεκμηριώνοντας και ποσοτικοποιώντας με επιστημονικό τρόπο τα ανωτέρω οφέλη, υπολογίζοντας και προτείνοντας τιμές αποζημιώσεως παραγόμενης ενέργειας, IRR επένδυσης και αποθηκευτικών μονάδων, τρόπους ορθολογικής διαχείρισης υβριδικού συστήματος (Φ/Β+EVs+Συσσωρευτές) κ.τ.λ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Comments are closed.