Επιστολή προς ΔΕΗ

ΠΡΟΣ:

1)   ΔΕΗ Α.Ε., Υπόψη: κ. Α. Ζερβού, Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου
2)   ΛΑΓΗΕ Α.Ε, Υπόψη: κ. Αν. Γκαρή, Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου
3)   ΡΑΕ, Υπόψη : κ. Ν. Βασιλάκου, Προέδρου
4)   Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη
5)   Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
6)   Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κων/νο Μαθιουδάκη

ΚΟΙΝ:

1) ΈΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
2) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ (KAΠE), Υπόψη: κ. Κ. Κουρνιώτη, Προέδρου
3)  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4)  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
5)  ΙΝ. ΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Υπόψη: κ. Γ. Λεχουρίτη, Προέδρου
6)  ΈΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, Υπόψη: κ. Ε. Αλευρίτου, Προέδρου
7) ΚΕ.Π.ΚΑ.–ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, Υπόψη: κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Προέδρου

25/7/2014
Αρ.Πρωτ.: 6

Θέματα:

1)  Ενδιάμεσες τιμές στους συμψηφισμούς των οικιακών Φ/Β από ΔΕΗ Α.Ε.

2)  Σχέση ΔΕΗ και ΛΑΓΗΕ για τις πληρωμές των οικιακών Φ/Β, Σχετ.: α) Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθμ. 200/2014, β) Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπ. αριθμ. 6022/30.05.14.

Aξιότιμοι κύριοι,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ, έγκριση καταστατικού με την υπ’ αριθμ. 352/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών) έχει ήδη περισσότερα από 5000 μέλη – καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και παράλληλα ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών (Φ/Β). Ο ΠΑΣΥΦΩΣ αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο όργανο που αφορά αποκλειστικά κατόχους οικιακών Φ/Β. Μεταξύ των σκοπών του ΠΑΣΥΦΩΣ είναι και η διαφύλαξη της νομιμότητας σε ότι αφορά τις αποφάσεις της πολιτείας και λοιπών αρμόδιων φορέων για τα οικιακά Φ/Β, αλλά και τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Στο πλαίσιο αυτό θα παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε στα κάτωθι:

1) Μετά το Νόμο 4254 (ΦΕΚ 85/07-04-2014) η ΔΕΗ στέλνει λογαριασμούς με μειωμένες τιμές πληρωμής για την παραγόμενη ενέργεια από τα οικιακά Φ/Β – ενδιάμεσες μεταξύ της νόμιμης σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και της νέας τιμής του Νόμου 4254. Τα μέλη μας θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του Νόμου 4254, πέραν τούτου όμως και κατόπιν εύλογων αποριών εκατοντάδων μελών μας θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται αυτές οι ενδιάμεσες τιμές. Διότι καθώς «η τιμή αναφοράς στο Φ/Β σύστημα από 1/4/2014 προσδιορίζεται βάσει του Ν. 4254/14», θα έπρεπε να επισκεφτούν υπάλληλοι της ΔΕΗ τα οικιακά Φ/Β για να καταγράψουν μέχρι 1/4/14 την παραγωγή και να υπάρχει έτσι αντικειμενική προσαρμογή. Αν αυτό κρίνεται μη εφικτό θα πρέπει να έχει βρεθεί κάποιος άλλος αντικειμενικός τρόπος από τη ΔΕΗ Α.Ε..

2) Πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύσεις για το θέμα που αφορά στις εισπράξεις για τον Ειδικό Λογαριασμό για τις ΑΠΕ και το Συμψηφισμό μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΓΗΕ. Υπάρχει όμως και ο Συμψηφισμός βάσει συμβάσεων μεταξύ της ΔΕΗ και των 42.000 νοικοκυριών. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ υποστηρίζει πως κάθε πράξη θα πρέπει να είναι νόμιμη και δίκαιη μεταξύ των αρμόδιων φορέων – πρωτίστως όμως η ΔΕΗ πρέπει να εκπληρώνει στο ακέραιο τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τα 42.000 νοικοκυριά με οικιακό Φ/Β.

Η σχετική ΚΥΑ του Προγράμματος Στεγών (ΦΕΚ Β 1079/4.6.2009) αναφέρει  ότι οι κάτοχοι οικιακών Φ/Β δεν είναι επαγγελματίες και τονίζει τον κοινωνικό ρόλο τους. Aς γίνει κατανοητό ότι διαφορετικά μετρώνται τα κιλοβατ και διαφορετικά μετρώνται οι άνθρωποι.

Οι  ιδιοκτήτες οικιακών είναι παράλληλα και καταναλωτές, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ανωτέρας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1079/4.6.2009): «Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται… Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο προμηθευτή ο οποίος για το σκοπό αυτό καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος σχετική πιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω λογαριασμός επέχει θέση τιμολογίου αγοράς για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος. Παράλληλα, η ΔΕΗ ΑΕ ή άλλος προμηθευτής χρεώνει τον ΔΕΣΜΗΕ που τηρεί τον Ειδικό Λογαριασμό των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, με το συνολικό ποσό της δαπάνης των εκκαθαρίσεων όλων των κυρίων των φωτοβολταϊκών που του αναλογούν σε μηνιαία βάση επισυνάπτοντας σχετική αναλυτική κατάσταση».

Σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχθούμε καμία αλλαγή, καθυστέρηση ή τροποποίηση όσον αφορά στην ομαλή εκτέλεση των μεταξύ μας συμφωνηθέντων.

Με εκτίμηση

ΤΟ Δ.Σ. του ΠΑΣΥΦΩΣ

Βαγγέλης Κολιοπάνος
Θεόδωρος Ρεκούμης
Χρήστος Σώκος
Σωτήρης Τρίγκας
Ηλίας Βαθειάς
Γιώργος Νταλάκας
Αθανάσιος Ράσιος

Comments are closed.