ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Καλούνται όλοι οι ταμειακώς εντάξει και εκλεγμένοι εκπρόσωποι Νομών και ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ, στη Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες, που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ. στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Μοναστηρίου 8, Τηλ.: 2310563100 (http://www.hithessaloniki.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=29).

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΕΔΩ

Πρόγραμμα

11:00-11.30: Προσέλευση

11:30-11.45: Έναρξη-Χαιρετισμοί

11.45-12.15:  Έγκριση εκλογικού καταλόγου, Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης και 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

12.15-13.00: Διοικητικός απολογισμός και συζήτηση

13.00-13.45: Οικονομικός απολογισμός και Προϋπολογισμός νέου έτους.

13.45-15.00: Συζήτηση για τη βελτίωση του Καταστατικού

15.00-15.45: Διάλειμμα

15:45-17:30: Ψήφιση αλλαγών άρθρων του Καταστατικού, λοιπά θέματα, τοποθετήσεις συμμετεχόντων.

17:30-18:00 Ψηφοφορία στην κάλπη και ηλεκτρονική για 1) απολογισμό οικονομικό και διοικητικό, 2) προϋπολογισμό και 3) εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

18:00-18:30 Ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Τα μέλη όπου θα θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι και την Πέμπτη 9/2/2017 και να έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητά τους σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΑΣΥΦΩΣ. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται όπως στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα υποβολής υποψηφιότητας και στα δύο εμαιλ του συλλόγου [email protected] και [email protected] και να έχουν διαθέσιμο το αποδεικτικό καταβολής της συνδρομής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  –
 ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

….. Όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες συμμετοχής με τη ιδιότητα του τακτικού μέλους στο Σύλλογο (την ημέρα προκήρυξης των εκλογών) έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το επταμελές. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

  1. Κάθε διετία, γίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή αρχαιρεσίες με καθολική, μυστική και με ενιαίο ψηφοδέλτιο ψηφοφορία για εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Eξελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για την εκλογή των παραπάνω οργάνων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση όπως αναφέρει το άρθρο 9 και καλεί τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι για υποβολή υποψηφιότητας σε ένα από τα δύο προαναφερόμενα όργανα.Η υποψηφιότητα υποβάλλεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ο υποψήφιος πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει προκειμένου η υποψηφιότητά του να γίνει αποδεκτή.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις ανακηρύσσει το αργότερο μέχρι μία ημέρα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, τους υποψηφίους. Η πρόσκληση των επιτυχόντων στις εκλογές, γίνεται με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος σε αυτές συμβούλου (μέλους ΔΣ ή Εξελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα) μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακήρυξη του από την Εφορευτική Επιτροπή, και σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον αμέσως επόμενο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο κ.ο.κ.
  3. Η διαλογή των ψηφοδελτίων, και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το διπλάσιο των τακτικών, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει και το σχετικό πρακτικό.

Comments are closed.