Γιατί θα είναι το 2023 η αδιαμφισβήτητη «χρονιά των Φωτοβολταϊκών» – από AEnergy.gr

Ο Άι Βασίλης φέρνει νέα δώρα για τα φωτοβολταϊκά – συνιστάται σύνεση

Η απάντηση στο ερώτημα, γιατί θα είναι το 2023 η αδιαμφισβήτητη «χρονιά των Φωτοβολταϊκών» δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς πλήθος στοιχείων συνηγορούν σε αυτήν την πρόβλεψη. Ο …Άι Βασίλης, φέρνει νέα δώρα για τα φωτοβολταϊκά, συνιστάται όμως προσοχή στη διαχείριση της ανόδου με έμπειρα στελέχη του κλάδου να υπενθυμίζουν ότι αυτή κρύβει πολλές «παγίδες».

Να απαντήσουμε πρώτα στα άμεσα ορατά και προφανή:

Μιλώντας με νούμερα, η συνδεδεμένη ισχύς των Φ/Β για το 2022 αναμένεται να υπερβεί το 60%, γεγονός που αυξάνει κατά 32-33% τη συνολική συνδεδεμένη ισχύ φωτοβολταϊκών στο δίκτυο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών – ΣΕΦ, η νέα συνδεδεμένη ισχύς αυξήθηκε από 838 MWp το 2021 σε 1.340 MWp (Νοέμβριος 2022). Η συνολική συνδεδεμένη ισχύς ανήλθε το ίδο διάστημα σε 5.466 MWp σε σχέση με 4.126 MWp το 2021.

Διαβάστε την συνέχεια στην πηγή

Comments are closed.