Κατατεθηκε και η 2η ομαδα ασφαλιστικων για ακόμα 215 μελη του ΠΑΣΥΦΩΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι κατατεθηκε η 2η ομαδα ασφαλιστικων για ακόμα 215 μελη του ΠΑΣΥΦΩΣ η εκδίκαση θα γίνει Τετάρτη 1/7/2015 και ώρα 9.00 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τα μέλη θα ειδοποιηθουν με εμαιλ και sms

Στις 80 σελίδες των ασφαλιστικών ο νομικός Ηλίας Κολλύρης σε συνεργασία με καταξιωμένους καθηγητές της Νομικής Αθηνών αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια το άδικο των ενεργειών των κυβερνώντων και τα προβλήματα που προκλήθηκαν από το Νόμο 4254.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο των ασφαλιστικών:

«Επειδή ειδικότερα δεν υφίσταται για όλους εμάς (215 μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ) ανεξαιρέτως που σημειωτέον αποτελούμε μικρομεσαίους οικογενειάρχες, με πλήθος οικονομικών υποχρεώσεων (σε δημόσιους, ιδίως φορολογικούς και ιδιωτικούς φορείς) και σοβαρότατα προσωπικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, όπως τα ειδικότερα προβλήματα και υποχρεώσεις προσδιορίζονται εξατομικευμένα και κατά τρόπο ορισμένο στην οικεία στήλη στον εισαγωγικό πίνακα της παρούσας (και τα οποία δεδομένα θα αποδείξουμε με προσκομιδή κατάλληλων εγγράφων με το σημείωμά μας), καμία απολύτως δυνατότητα λόγω της μονομερούς τροποποίησης των συμβάσεών μας να λειτουργήσουμε πλέον ως οντότητες λόγω των δυσμενέστατων επιβαλλόμενων οικονομικών όρων – τροποποιήσεων και για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι παρίσταται άμεση ανάγκη και κατεπείγουσα περίπτωση προς αποτροπή της πλήρους απονέκρωσης της δράσης μας ως κοινωνών και της περιέλευσής μας σε οριστικό οικονομικό αδιέξοδο να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να ρυθμισθεί προσωρινά η κατάσταση με τη χορήγηση γνήσιας και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε προσωρινό επίπεδο».

asf-1-7-2015

kkk

105534asf

Comments are closed.