Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση των μελών του ΠΑΣΥΦΩΣ στον Νομό Καβάλας

Τα 50 και πλέον μέλη αφού άκουσαν την ενημέρωση για τις δράσεις του συλλόγου από τον Αντιπρόεδρο Ράσιο Θανάση. Aκολούθησε γόνιμος διάλογος  για τον σχεδιασμό  των δράσεων  του συλλόγου.

Σημαντική επίσης ήταν η επικοινωνία των παρευρισκομένων μέσω internet με τον νομικό σύμβουλο του ΠΑΣΙΦΩΣ δικηγόρο Ηλία Κολλυρη. Ο νομικός σύμβουλος απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και αποσαφήνισε πλήρως  τον νομικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Τέλος ομοφώνα η Συνέλευση εξέλεξε  εκπρόσωπο το μέλος Γκίκα Δημήτρη με αναπληρωτή το μέλος Παπαδόπουλο Χρήστο.

kavala2

Comments are closed.