Ο Νόμος 4254 δεν είναι μόνο άδικος αλλά και λανθασμένος: έγγραφο του ΠΑΣΥΦΩΣ για την περικοπή με βάση την ημερομηνία σύνδεσης

Θέμα: Αστοχία νομοθεσίας (Ν. 4254) σχετικά με τα φωτοβολταϊκά στέγης

Σχετ.: – το υπ’ αρίθμ 9/2018 από 12/6/2018 έγγραφό μας
το υπ’ αρίθμ 11/2018 από 20/9/2018 έγγραφό μας

Σε συνέχεια προηγούμενων αναπάντητων εγγράφων μας, παρακαλούμε καταρχήν να μας απαντήσετε για το εάν το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι αρμόδιο σε θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μεταξύ των οποίων και τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) στέγης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Β΄ 1079/04.06.2009). Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία και αφορούν 40.000 και πλέον νοικοκυριά.

Παρακαλούμε λοιπόν, εφόσον απευθυνόμαστε στην αρμόδια διεύθυνση, όπως μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας όπως ζητήθηκαν στα προηγούμενα έγγραφά μας. Διαφορετικά παρακαλούμε όπως μας παραπέμψετε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ ή άλλου υπουργείου.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε και να ζητήσουμε την άποψή σας για μια σοβαρή αστοχία του ισχύοντα Νόμου 4254/2014 (Υποπαράγραφος ΙΓ.1: Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), ο οποίος λαμβάνει ως ημερομηνία για τις επιβληθείσες περικοπές την ημερομηνία σύνδεσης-ενεργοποιησης του Φ/Β με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό γίνεται στο Νόμο 4254, διότι όσο αργότερα αγοράστηκε ο εξοπλισμός, τόσο φθηνότερος ήταν, με διαβάθμιση ανά τρεις μήνες. Ωστόσο, η ημερομηνία σύνδεσης απέχει πολύ από την ημερομηνία προμήθειας-αγοράς του εξοπλισμού, και αυτό διότι:

  1. από το κλείσιμο της συμφωνίας για την τιμή αγοράς του εξοπλισμού μέχρι την προμήθεια και την εγκατάσταση του στις στέγες περνούσε ένας περίπου μήνας, και έπειτα
  2. από τη δήλωση ετοιμότητας στη ΔΕΗ (ο ιδιοκτήτης επισκεπτόταν τη ΔΕΗ και δήλωνε ότι η εγκατάσταση είναι έτοιμη προς σύνδεση) μέχρι να έρθει το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ να κάνει τη σύνδεση, περνούσε κατά μέσο όρο άλλος ένας μήνας, ενώ για τις μισές εγκαταστάσεις περνούσαν και δύο μήνες.

Συγκεκριμένα, κατόπιν έρευνας των εγγράφων και στοιχείων που μας προσκόμισαν μέλη μας για 5.572 εγκαταστάσεις Φ/Β στέγης, στις 2509 εγκαταστάσεις (45,02%) η σύνδεση έγινε αφότου παρήλθαν 30 ή περισσότερες ημέρες από την ημερομηνία ετοιμότητας. Για τις μισές εγκαταστάσεις (2.786) ο μέσος όρος αριθμού ημερών από την ετοιμότητα μέχρι να έρθει το συνεργείο και να κάνει τη σύνδεση ήταν 55,7 ημέρες! Το πρόβλημα συνήθως προκαλούνταν λόγω φόρτου εργασίας των συνεργιών ή έλλειψης μετρητών της ΔΕΗ.

Μάλιστα υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα:

Καθυστέρηση σύνδεσης φωτοβολταϊκών ιδιωτών μέχρι και δύο μήνες!

https://www.kalamatajournal.gr/

Καθυστερήσεις στα οικιακά φωτοβολταϊκά στη Λάρισα

https://energypress.gr/news/kathysteriseis-sta-oikiaka-fotovoltaika-sti-larisa

Από αυτήν την αστοχία, η πλειοψηφία των φ/β στέγης κατηγοριοποιήθηκε εσφαλμένα στο επόμενο από την αγορά τρίμηνο με συνέπεια να αμείβεται λιγότερο ανά παραγόμενη kwh σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014. Αυτό για ένα φ/β που παράγει 14.000kw/έτος, σημαίνει μια άδικη επιπλέον απώλεια των περίπου 630 ευρώ/έτος (14.000×4,5λεπτά).

Συνεπώς η ημερομηνία σύνδεσης αποδεικνύεται σαφέστατα ακατάλληλη ως κριτήριο με σκοπό το χαρακτηρισμό της αξίας αγοράς του εξοπλισμού, διότι η αγορά γίνονταν τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες πρωτύτερα. Το ορθό και δίκαιο κριτήριο είναι η ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων σύνδεσης και συμψηφισμού, διότι με βάση αυτήν την τιμή ελήφθη από τον πολίτη η απόφαση να πληρώσει, χωρίς καμιά επιδότηση, 20.000 – 35.000 ευρώ και έκανε τον προγραμματισμό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλούμε όπως διερευνήσετε το ζήτημα και μας απαντήσετε σχετικά ώστε να δρομολογηθεί σχετική τροπολογία. Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Comments are closed.