Ο ΠΑΣΥΦΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Στις 3/5/22 ο σύλλογος μας παρευρέθηκε, κατόπιν πρόσκλησης, στη σημαντική εκδήλωση της Πρεσβείας του Βελγίου για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ευγενίδειο ίδρυμα. Το σύλλογο εκπροσώπησαν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας. Η εκδήλωση είχε και τη μορφή σεμιναρίου και εστίαζε σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα πράσινης ενέργειας και καινοτόμων σχεδίων, προοπτικών  για το μέλλον.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πλέον όλοι ανεξαιρέτως (ειδικά μετά το ουκρανικό) έχουν αντιληφθεί ότι η ενεργειακή αυτάρκεια είναι μονόδρομος για κάθε χώρα. 

Άξιο λόγου είναι ότι πλέον οι μελέτες για ΑΠΕ έχουν υψηλότερες και μόνιμες περιβαλλοντικές ευαισθησίες για φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα. 

Είχαμε σημαντικές συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα, την ηγεσία του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), ακούσαμε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ομιλίες και ανταλλάξαμε απόψεις με τους ειδικούς πολλών ενεργειακών ελληνικών και βελγικών εταιρειών. 

Ο σύλλογος γενικά έχει εντείνει τις προσπάθειές του, με όλα τα μέλη του Δ.Σ., να συμμετέχει σε όλα τα κρίσιμα event για την ενέργεια και να προωθεί τα οικιακά φωτοβολταϊκά, τονίζοντας τη σημασία τους για το μέλλον. 

Η εξωστρέφεια του συλλόγου είναι καίριας σημασίας για την αναγνωσιμότητα και το κύρος του και βλέπουμε ήδη ότι οι προσπάθειες μας αποδίδουν καρπούς σε αυτούς τους τομείς. 

Ζητάμε την  στήριξη σας μέσω της εγγραφής στον σύλλογο, ώστε ο σύλλογος να μεγαλώσει και να μπορέσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις ενεργειακές αποφάσεις της χώρας. 

Μέσω του ΠΑΣΥΦΩΣ δείχνουμε ότι οι μικροί και διάσπαρτοι μπορούμε να οργανωθούμε σε δομές. 

Comments are closed.