ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Αγαπητά μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ,

ενόψει του άμεσου πλέον κινδύνου παραγραφής των αξιώσεών σας, που προέρχονται από τη μείωση της τιμής τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχετε ακόμη καταθέσει αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προβείτε στην κατάθεση αγωγής, αποστέλλοντάς μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]:

Α) τη Σύμβαση Συμψηφισμού που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ,
Β) όσους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ΔΕΗ από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι σήμερα, έχετε στη διάθεσή σας για να τους συμπεριλάβουμε στην αγωγή.

Αμέσως μετά την ένταξή σας στο δικόγραφο της σχετικής αγωγής που έχει συντάξει η δικηγορική μας εταιρεία με τις συγκεκριμένες νομικές και πραγματολογικές βασεις, θα δικαιούσθε να συμμετάσχετε στην πιλοτική δίκη που πρόκειται να διεξαχθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ασκώντας σχετική παρέμβαση. Το κόστος συμμετοχής σας στην εν λόγω αγωγή που έχει αναλάβει η δικηγορική μας εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, το κόστος συμμετοχής σας στην αίτηση για συμμετοχή σας στην πιλοτική δίκη ανέρχεται σε 20 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3390748 (τηλεφωνικό κέντρο).

Όπως είναι αυτονόητο, η παρούσα ανακοίκωση αφορά τα μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ που δεν έχουν ασκήσει ακόμη αγωγή με τη δικηγορική μας εταιρεία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Tel. (switchboard) + 30 210 33 90 748
Fax + 30 210 33 90 749
http://www.metaxaslaw.gr
[email protected]

Comments are closed.