ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Η επιτυχής έκβαση της αιτήσεως για πιλοτική δίκη στο ΣτΕ αφορά τα 50 πρώτα μέλη (για το ποια είναι δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα από τη Δικηγορική Εταιρεία Μεταξά, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην ίδια η οποία έχει επιφορτιστεί και με τη σχετική γραμματειακή υποστήριξη).

Τα υπόλοιπα μέλη για τα οποία έχουν κατατεθεί αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια (περίπου 900 μέλη) προαιρετικά μπορούν να ασκήσουν κύρια παρέμβαση (ένα επιπλέον ειδικό δικόγραφο – 20 ευρώ δικαστικά έξοδα σε ομάδες των 50 μελών) η οποία ασκείται λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση της πιλοτικής δίκης (η ημερομηνία της οποίας έχει προσδιοριστεί για την 7/10/2019). Επιπλέον των 20 ευρώ θα απαιτηθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όταν πλησιάσει η εκδίκαση, με ένα επιπλέον κόστος των 50-60ευρώ.

Εάν κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να πληρώσει το επιπλέον κόστος θα γίνει η εκδίκαση της αγωγής του στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεσμεύονται από την απόφαση του ΣτΕ. Άλλωστε πρόκειται για αποζημιωτικές αγωγές και το θέμα του ποσού της αποζημίωσης θα εξεταστεί αναγκαστικά από τα διοικητικά πρωτοδικεία.

Το συμφωνητικό με τη δικηγορική εταιρεία Μεταξά αναφέρει σχετικά:

«Για την εν λόγω νομική εργασία (πιλοτική δίκη) η δικηγορική εταιρεία δεν θα λάβει αμοιβή, εκτός των εξόδων κατάθεσης (ήτοι πλήρες γραμμάτιο προείσπραξης, μεγαρόσημα και παράβολο) ύψους 950,00 €, το οποίο θα επιβαρύνει τα ενδιαφερόμενα συμμετέχοντα μέλη στην πιλοτική αυτή δίκη. Σε περίπτωση που η ανωτέρω αίτηση γίνει δεκτή από το ΣτΕ, η Δικηγορική Εταιρεία επίσης δεν θα λάβει καμία περαιτέρω αμοιβή για την εκδίκαση (παράσταση και κατάθεση υπομνήματος) της δίκης καθώς για την τυχόν άσκηση παρεμβάσεων, εκτός των σχετικών γραμματίων, παραβόλων και εν γένει δικαστικών εξόδων, τα οποία θα επιβαρύνουν τα συμμετέχοντα μέλη στην πιλοτική αυτή δίκη».

Σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία, 200 περίπου μέλη, ενώ κατέβαλλαν την προκαταβολή των 50ευρώ, δεν έχει γίνει ακόμα η κατάθεση της αγωγής τους και παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη δικηγορική εταιρεία.

Τα μέλη αναγκαίο είναι να ενημερώνουν το σύλλογο για τις καταβολές των χρημάτων τους – ώστε για το κάθε μέλος να καταγράφονται οι σχετικές ενέργειες στη βάση δεδομένων του συλλόγου μας, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται όλη η προσπάθεια. Ακολουθεί ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΠΑΣΥΦΩΣ- 24 1 2019

Comments are closed.