ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μετά την πολύμηνη προσπάθεια του Έφορου Δραστηριοτήτων Κώστα Δημιου και την ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και αφού κατέστη δυνατόν η έκδοση αριθμού PIC συμμετοχής του Συλλόγου σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κατατέθηκε με επιτυχία την 06/09/2022 η αίτηση συμμετοχής του Συλλόγου σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERACT όπου θα συμμετέχει ως ισότιμο μέλος μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και το ερευνητικό τμήμα της ΔΕΗ.

Της κατάθεσης της αίτησης προηγήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και του
καθηγητού κου Αναστασιάδη Ανέστη του ερευνητικού τμήματος της ΔΕΗ και στη συνέχεια
την 05/09/2022 και ώρα 19:00, σύσκεψη στα γραφεία του ερευνητικού κέντρου των Η/Μ
του ΠΑΔΑ με τη συμμετοχή των Δημίου Κώστα & Μαρκαντωνη Θανου από μέρους του
ΠΑΣΥΦΩΣ, του καθηγητού κου Βοκα Γεωργίου από μέρους του ΠΑΔΑ και καθηγητού κου
Αναστασιάδη Ανέστη από μέρους του ερευνητικού τμήματος της ΔΕΗ, όπου αναλύθηκε
πλήρως το πρόγραμμα.

Στην ανωτέρω σύσκεψη μας έγινε γνωστό ότι μέχρι τέλους του έτους θα κατατεθούν 3 ή 4 αιτήσεις συνολικά σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα μιας και το ποσοστό επιτυχίας συμμετοχής σε αυτά είναι 20% περίπου.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια τριών περίπου ετών, εφόσον εγκριθεί,
θα συμμετάσχουν 100 μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ (στις μετέπειτα αιτήσεις μεγαλύτερος αριθμός)
με άμεσο όφελος την δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού, την σύνδεση με Ιντερνέτ αλλά και
οικονομικό όφελος ως αποζημίωση για την «ενόχληση» μας. Σε ορισμένα δε από αυτά θα
εγκατασταθούν συσσωρευτές, όλα χωρίς καμία επιβάρυνση των μελών.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ από την κίνηση αυτή αποκτά:
1.- Ερευνητική αξία άμεσα και έμμεσα
2.-Αναναγνωρισημότητα σε Πανεπιστήμια – φορείς
3.-Σεβασμό για την αξιοποίηση της μη κερδοσκοπικής μας δραστηριότητας για το κοινό
καλό στον ενεργειακό τομέα.
4.- Επιπλέον επιχείρημα για όσα ζητάμε από την πολιτεία για την δικαίωση μας καθώς
πάμε με γνώμονα πάντα το κοινό καλό.

 

Comments are closed.