Συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΥΦΩΣ Κωνσταντίνου Φραγκούλη στην ΕΡΤ1

Υφιστάμενα Φ/Β στέγης 

Με το Ν.4254/14 άλλαξαν μονομερώς τις συμβάσεις με αλλοπρόσαλλη μείωση τιμών αποζημίωσης από 0 έως 40%. Με το Ν.4759/20 επέβαλλαν οριζόντια εισφορά 6% στην παραγωγή του 2020 μαζί με τις μεγάλες επιχειρηματικές ΑΠΕ. Ζητάμε αξιοπιστία, δίκαιη και ορθολογική μεταχείριση σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και διόρθωση των αδικιών που διαιωνίζονται. Ζητάμε επίσης μεταξύ άλλων δυνατότητα ενοικίασης του ακινήτου με έκδοση λογαριασμού στο όνομα του ενοικιαστή για την κατανάλωση. 

Νέα Φ/Β στέγης  

1) Με σταθερή τιμή αποζημίωσης: Ζητάμε αύξηση της ισχύος στα 20 kWp και επέκταση της διάρκειας συμβάσεως ώστε να δημιουργηθεί εύλογη απόσβεση και κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. 

2) Με Net Metering (αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό). Ζητάμε το virtual net metering (εικονικό συμψηφισμό) με έως και 3 ρολόγια. Έτσι τοποθετώντας στα εξοχικά μας το Φ/Β να τα συνδέουμε με τα διαμερίσματά μας που αυτή τη στιγμή ο νόμος είναι ελλειπής. Ζητάμε επιπλέον αποζημίωση της πλεονάζουσας παραγόμενης ενέργειας, καθότι στα νοικοκυριά δεν είναι εύκολη ή πρόβλεψη της κατανάλωσης για 20 έτη. 

Comments are closed.