Το νέο πρόγραμμα Οικιακών Φωτοβολταϊκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος: αναζητεί εθελοντές ή αφελείς

Το Φωτοβολταϊκό στέγης ή οικιακό, αφορά εν δυνάμει, όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατοικιών του 2009. Είναι φανερό πως καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του ίδιου του υπουργείου και δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική μέριμνα για τη συμμετοχή των ελληνικών νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα η μέγιστη ισχύς περιορίζεται σε 6kW αντί για 10kW και η διάρκεια της σύμβασης μειώνεται σε 20έτη, αντί για 25ετη που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα του 2009. Επίσης ενώ τα νοικοκυριά θα καταναλώνουν ενέργεια στην τιμή των περίπου 15 λεπτών/kWh, ζητείται να διοχετεύουν την παραγόμενη πράσινη ενέργειά τους με τιμή 8,7 λεπτά/kWh!!!

Αυτό σημαίνει πως το νοικοκυριό θα δεσμεύσει το σπίτι του, θα πληρώσει για την εγκατάσταση περίπου 7000 ευρώ, θα αποσβέσει σε 10 με 12έτη και στο τέλος της 20ετιας, αν δε συμβούν σοβαρές βλάβες, θα υπάρχει ένα κέρδος των περίπου 4000 ευρώ. Βεβαίως δε θα πρέπει να λησμονείται και η μονομερής αθέτηση της προτεινόμενης σύμβασης που με το «έτσι θέλω», αδίστακτα, προβαίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Όπως το 2014 με περικοπές που έφθασαν το 40% και χιλιάδες νοικοκυριά είναι στα δικαστήρια ή το 2021 με το χαράτσι του 6%.

Δηλαδή να δώσει ένα νοικοκυριό σήμερα 7000 για να κερδίσει σε 20 έτη 4000ευρώ αν όλα πάνε καλά. Προφανώς το Υπουργείο απευθύνεται σε εθελοντές ή αφελείς!!!

Με τις επαγγελματικές ΑΠΕ δεν ακολούθησε την ίδια πολιτική το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά πενταπλασίασε την ισχύ από 100kW σε 500kW, και τόσο σε αυτά, όσο και στις ενεργειακές κοινότητες η απόσβεση συμβαίνει στο εύλογο διάστημα των επτά ετών.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ κατέθεσε εγκαίρως με τη συνδρομή του καθηγητή Γεώργιου Βόκα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τεκμηριωμένες θέσεις. Σε αυτές επικεντρώθηκε στην αύξηση της ισχύος στα 20 kW ώστε να υπάρχει μια εύλογη απόσβεση και ένα όφελος για να δοθεί κίνητρο να στηριχθούν τα νοικοκυριά, αλλά και η κοινωνία να έχει τα οφέλη που προσφέρουν τα Φ/Β στέγης που είναι περισσότερα από τις μεγάλες ΑΠΕ.

Ύστερα από μια δεκαετία λειτουργίας Φ/Β συστημάτων στις στέγες των σπιτιών στην Ελλάδα, αλλά και βελτίωσης της τεχνολογίας με αποτέλεσμα τα πάνελ να καταλαμβάνουν σήμερα περίπου το μισό εμβαδό σε σύγκριση με ένα ίδιας ισχύος σύστημα του 2009, δεν υφίστατο από τεχνικής απόψεως, κανένας λόγος να μην αυξηθεί η ισχύς στα 20kW.

Αρχικά υπήρξε η δέσμευση Σκρέκα για να παραμείνει η ισχύς τουλάχιστον στα 10kW, ωστόσο ούτε και αυτό κατέστη εφικτό. Προφανώς δεν περισσεύει ισχύς για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Comments are closed.