ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμα μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ,

Σε συνέχεια των ενημερώσεων που λαμβάνετε από το σύλλογό μας σχετικά με την εξέλιξη του δικαστικού μας αγώνα, πρόσφατα στείλαμε με e-mail σχετική επιστολή μας, η οποία περιείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης του κάθε μέλους μας προσωπικά, την εκπόνηση για λογαριασμό του συλλόγου μας καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού από την δικηγορική εταιρεία Αντωνίου Μεταξά και Συνεργατών, τον σχεδιασμό του Δ.Σ. του συλλόγου για τη συνέχιση των δικαστικών μας επιδιώξεων, το μέγεθος του συλλόγου ως προς τα μέλη και τα οικονομικά του δεδομένα και τέλος τυχόν οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές των μελών προς το σύλλογο για την συνέχιση της ομαλής του λειτουργίας.

Πλην όμως επειδή αρκετά από τα μέλη μας δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, παραθέτουμε εδώ το κείμενο της επιστολής, που αποστείλαμε, προκειμένου να ενημερωθούν όσοι δεν είχαν την δυνατότητα να το λάβουν ατομικά. Σε περίπτωση, που υπάρχουν απορίες σας σχετικά με την εξέλιξη της προσωπικής σας αγωγής, σας παρακαλούμε, όπως, ανατρέξετε στο αρχείο excel, που βρίσκεται κάτω δεξιά με τίτλο «Αγωγές που εκδικάστηκαν μέχρι και τον Νοέμβριο 2017» προκειμένου, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες να βρείτε την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσής σας, τυχόν εκδοθείσα δικαστική απόφαση, τον αριθμό αυτής και το αποτέλεσμά της. Επίσης πρόσβαση μπορείτε να αποκτήσετε στο ανωτέρω αρχείο excel πατώντας εδώ προς διευκόλυνσή σας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την γραμματέα του συλλόγου μας κ. Παναγιώτα Νάκου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας της 6908676771, καθημερινά από ώρα 10:00 – 14:00.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι εντός των προσεχών ημερών θα ενημερωθείτε για την ανάθεση των μελλοντικών δικαστικών μας κινήσεων σε δικηγορική εταιρεία, ποιες ακριβώς θα είναι αυτές και ποιο το κόστος συμμετοχής, ανά μέλος. Παρακαλείστε θερμά όλοι να συμμετέχετε σε αυτές, διότι όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Το αρνητικό αποτέλεσμα των πρώτων δικών, δεν θα πρέπει να μας πτοήσει στην συνέχιση του δικαστικού μας αγώνα προς αναγνώριση των δίκαιων αιτημάτων μας, αφού είναι δεδομένο ότι ο δρόμος ίσως είναι μακρύς μέχρι την τελική μας δικαίωση!


Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Comments are closed.